Nieuweweg Opperdoes door toenemende parkeerdruk gevaarlijker voor langzaam verkeer geworden

OPPERDOES – Dat zegt de gemeente Medemblik in een reactie op vragen van Hart voor Medemblik over de problemen waar de omwonenden van de Nieuweweg in Opperdoes al jaren mee kampen. Meer en meer zwaar verkeer maakt gebruik van de Nieuweweg en dat levert veel overlast op voor de omwonenden.

Veilig Verkeer Nederland heeft al eens een rapport opgemaakt waar de problemen van de Nieuweweg werden onderzocht en kwamen met diverse maatregelen die nodig zijn om de problemen op te lossen. In betreffend rapport stelt VVN voor om van bovengenoemd gedeelte van de Nieuweweg een 30 km-zone te maken, oftewel om de bestaande 30 km-zone met 170 meter te verlengen. Omdat het om een relatief kleine afstand gaat hoeven er geen snelheidsremmende maatregelen genomen te worden.

Lees ook: Hart voor Medemblik: ‘College neem rapport VVN, serieus, maak de Nieuweweg Opperdoes 30km/u’

Medemblik zegt hierover: “Het gaat om een, op sommige momenten, drukke weg met van tijd tot tijd veel landbouwverkeer. Er wordt veel gebruik van gemaakt door fietsers en voetgangers, mensen die hun hond uitlaten, mensen met rollators en mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Het gaat om een stuk weg zonder voetpaden. Aan de kant van de even nummers is de parkeerdruk de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het gedeelte waar je als voetganger nog enigszins veilig kon lopen is daardoor grotendeels komen te vervallen. Als voetganger kan je dus niet anders dan over de weg/fietsstrook lopen.

VVN heeft dit onderkend en kwam daarom met het voorstel om de 30 km-zone te verlengen. “Wij hopen door middel van het stellen van deze vragen dat Royal HaskoningDHV alsnog naar betreffend gedeelte van de Nieuweweg wil kijken en, mede gesteund door het VVN-rapport, in het nieuwe GVVP op wil nemen dat dit deel van de Nieuweweg 30 km-zone dient te worden,” aldus de gemeente Medemblik

Lees ook: