Hart voor Medemblik wil opheldering college Medemblik over parallelweg Opperdoes

OPPERDOES – Hart voor Medemblik wil opheldering van het college na eerdere berichtgeving op RTV West-Friesland over het uitblijven van de parallelweg Markerwaardweg om zo het zware verkeer niet langer door Opperdoes te laten rijden. Vooral tractors veroorzaken veel overlast bij de bewoners van de Nieuweweg in Opperdoes
Lees ook: Dorpsraad Opperdoes: “Provincie doet aan pappen en nathouden Parallelweg”
In de brief aan het college schrijft Hart voor Medemblik: “Ondanks vele gesprekken met de provincie, de gemeente Medemblik en LTO West Friesland lijkt het er volgens de dorpsraad Opperdoes op dat het een zaak van pappen en nathouden aan het worden is en vraagt zich daarom dan ook af of de gemeente Medemblik nog wel actief is met dit onderwerp. De dorpsraad ziet dan ook het liefst dat er borden komen die verbieden dat zwaar verkeer nog langer door Opperdoes rijden worden geplaatst om verdere schade te voorkomen.
De vragen die Hart voor Medemblik stelt leest u hieronder:

  1. Hoe kijkt u tegen de visie van de dorpsraad Opperdoes aan, zoals omschreven in de media?
  2. De dorpsraad heeft een suggestie gedaan voor verbodsborden voor zwaar verkeer te plaatsen. Zou u aan deze wens tegemoet kunnen komen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  3. De dorpsraad en met hun de inwoners van Opperdoes vragen zich af of de gemeente nog wel actief is met dit onderwerp. Zou u hierop willen reageren en een stand van zaken willen geven m.b.t. de voortgang van de parallelweg?

Tijdens de raadsvergadering van 9 september 2021 is er een onderzoeksrapport van Veilig Verkeer
Nederland op tafel gekomen. Hierin wordt geadviseerd om het gedeelte van de 30 km-zone van de Nieuweweg door te trekken. De inhoud van dit rapport werd door de portefeuillehouder in twijfel getrokken maar heeft toegezegd hierover met VVN in gesprek te willen gaan. Deze toezegging is ondertussen meer dan vier maanden geleden. Tot heden hebben wij geen update gekregen over het gesprek en de actiepunten die daar uit zijn gevolgd,” gaat Hart voor Medemblik verder in de brief.

  1. Hoe zijn deze gesprekken verlopen?
  2. Wat zijn de actiepunten nav het gesprek met VVN?