Hart voor Medemblik: ‘College neem rapport VVN, serieus, maak de Nieuweweg Opperdoes 30km/u’

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik heeft al eerder aangedrongen om het rapport van Veilig Verkeer Nederland over de Nieuweweg in Opperdoes serieus te nemen. Eerder liet de vorige wethouder weten dat deze VVN hoog heeft zitten maar dat het rapport dat VVN heeft opgemaakt niet serieus te nemen.

Rick Mensink (HvM)

Rick Mensink (HvM) heeft hierop schriftelijke vragen gesteld aan het college over o.a. de belofte om alsnog met VVN te gaan praten en of dit reeds gedaan is. Royal HaskoningDHV is bezig met het leggen van de laatste hand aan het nieuwe Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) waarin met name de bekende knelpunten in terug worden gezien zoals die op afgelopen 20 juni werden gepresenteerd

Mensink hoopt dat in het nieuwe GVVP zoveel mogelijk input van de inwoners van de gemeente Medemblik wordt teruggezien.

In een brief aan het college schrijft Rick Mensink: ‘In 2021 heeft VVN een rapport opgesteld over het gedeelte Nieuweweg 23 t/m 37a in Opperdoes. Dit rapport is met het college gedeeld en aan de orde gekomen tijdens de raadsvergadering van 9 sep 2021 (!). De reactie van de portefeuillehouder tijdens deze vergadering was dat hij de VVN hoog heeft zitten maar dat dat niet gold voor desbetreffend rapport. De portefeuillehouder gaf aan over dit rapport met VVN in gesprek te willen gaan. Wij hebben de portefeuillehouder hier meerdere malen aan herinnerd. Echter, zover wij weten heeft dit gesprek nooit plaatsgevonden. Vermoedelijk is dit rapport daardoor niet meegenomen door Royal HaskoningDHV tijdens de bepaling van het nieuwe GVVP.

Rapport VVN helder en duidelijk over de Nieuweweg in Opperdoes

Mensink gaat verder door te schrijven dat in het betreffend rapport stelt VVN voor om van bovengenoemd gedeelte van de Nieuweweg een 30 km-zone te maken, oftewel om de bestaande 30 km-zone met 170 meter te verlengen. Omdat het om een relatief kleine afstand gaat hoeven er geen snelheidsremmende maatregelen genomen te worden.

Het gaat om een, op sommige momenten, drukke weg met van tijd tot tijd veel landbouwverkeer. Er wordt veel gebruik van gemaakt door fietsers en voetgangers, mensen die hun hond uitlaten, mensen met rollators en mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Het gaat om een stuk weg zonder voetpaden. Aan de kant van de even nummers is de parkeerdruk de afgelopen jaren sterk toegenomen.,’ aldus Mensink

Het gedeelte waar je als voetganger nog enigszins veilig kon lopen is daardoor grotendeels komen te vervallen. Als voetganger kan je dus niet anders dan over de weg/fietsstrook lopen. ‘VVN heeft dit onderkend en kwam daarom met het voorstel om de 30 km-zone te verlengen. Wij hopen door middel van het stellen van deze vragen dat Royal HaskoningDHV alsnog naar betreffend gedeelte van de Nieuweweg wil kijken en, mede gesteund door het VVN-rapport, in het nieuwe GVVP op wil nemen dat dit deel van de Nieuweweg 30 km-zone dient te worden.‘ besluit Rick Mensink in de brief aan het college.