Meerjarenbegroting Stadshavens Medemblik ruim 3 miljoen euro, MORGEN! wil weten waar dit aan wordt besteed

MEDEMBLIK – Siem Zeilemaker (MORGEN!) wil van het college weten waar de meerjarenbegroting 2024-207 van ruim 3 miljoen euro aan wordt besteed door de Stadshavens BV. Jaarlijks staat er 752.000 euro op deze begroting zonder dat duidelijk is waar dit geld voor is. Daarnaast vraagt Zeilemaker zich af of de Stadshavens BV. niet jaarlijks een substantieel bedrag in de gemeentekas kan storten (was voorheen 400.000 euro). De gemeente Medemblik is de enige aandeelhouder van de Stadshavens BV.

Maar Zeilemaker wil ook weten waarom het college de motie ‘Schip van bijleg of’ die in november 2020 door de gemeenteraad werd aangenomen niet heeft uitgevoerd. In deze motie werd de gemeente Medemblik opgeroepen om duidelijk te maken wat de verplichtingen en de daarbij behorende kosten zijn van de doorgaande vaarweg, een onderzoek in te stellen naar kostenbeheersing en opbrengstverhoging havens en samen met de gemeenteraad alle mogelijkheden te bespreken. Daarnaast moest dan ook nog een substantiële besparing worden gerealiseerd.

Ook wil Zeilemaker weten waarom het havenkantoor Oosterhaven eigendom is van de gemeente Medemblik maar het kantoor aan de Pekelharinghaven van de Stadshavens BV. is en daarmee ook de verhuurder is van het restaurant (De Driemaster), woning en winkelruimte. Zeilemaker vraagt zich af of dit wel bij de kerntaken hoort van de Stadshavens, maar ook of twee havenkantoren wel noodzakelijk zijn.

Toiletruimten openbaar

Volgens Zeilemaker zijn de toiletruimten aan de Pekelharinghaven in handen van de Stadshavens maar Medemblik is 100% eigenaar en toch kan zij niet regelen dat deze toiletruimten openbaar zijn.

Overzicht kosten

Ook wil Zeilemaker een overzicht krijgen in kosten die de haven en de gemeente maken, kosten als de brug en sluis, de dukdalven, de meerpalen, het havenlicht, de kades, pieren en het baggeren van de havens en tot slot het onderhoud van de gebouwen. Zeilemaker wil dan ook weten welke wel en niet voor rekening van de Stadshavens BV. zijn.