Bewoner Oosterhaven Medemblik wil af van illegale steiger bij Kasteel Radboud

MEDEMBLIK – De inwoner van de stad Medemblik woont in 1 van de mooiste delen van Medemblik, aan de Oosterhaven met uitzicht op Kasteel Radboud, althans, als er geen boot ligt aangemeerd aan de volgens hem illegaal geplaatste steiger.

De binnenstad van Medemblik is in augustus 1968 aangewezen tot Beschermd Stadsgezicht met daarbij een dringende aansporing aan het gemeentebestuur om er voor te zorgen dat ondanks de toenemende belangstelling voor Medemblik als havenstad voor zeil- en motorjachten het specifieke karakter als beschermd stadsgezicht bewaard moet blijven. Medemblik krijgt hiervoor jaarlijks een uitkering van het Rijk op grond van de Financiële Verhoudingswet om zo het bijzondere karakter van de binnenstad te behouden.

In een brief aan het college en de gemeenteraad van Medemblik schrijft de bewoner van de Oosterhaven: “In het licht van bovenstaande is het wonderlijk dat ons gemeentebestuur in 2015 en 2021 heeft gemeend te moeten besluiten het beheer van de havens, meer dan de helft van het oppervlak van het beschermd stadsgezicht, over te moeten dragen aan een commercieel bedrijf. Het moet toch duidelijk geweest zijn dat een commercieel bedrijf voor het beheer andere maatstaven hanteert dan die de gemeente zou moeten hanteren voor het behoud van het specifieke karakter en de beschermde status van onze binnenstad.

Loopbrug met dukdalven

Zo’n dertig jaar geleden, werd voor Kasteel Radboud een loopbrug gemaakt met een paar dukdalven. Al snel werd van de overzijde door bewoners van de Oosterhaven geprotesteerd. Wat was de bedoeling? Afmeren voor het kasteel zou het zicht erop vanaf de Oosterhaven toch belemmeren? De gemeente stelde de bewoners gerust. Bij monde van de toenmalige voorzitter van het college werd mede gedeeld dat de loopbrug alleen aangelegd werd voor tijdelijk gebruik bij festiviteiten in Radboud, bijvoorbeeld als door Jongert Jachtbouw gebouwde zeiljachten werden overgedragen aan de eigenaar.” gaat de bewoner van de Oosterhaven verder in zijn betoog.

Toen in de winter van 2021-2022 een motorjacht aan de steiger werd afgemeerd wist de directeur van de Stadshavens BV aan een buurtgenoot van de bewoners mede te delen dat dit slechts van tijdelijke aard zou zijn vanwege de werkzaamheden in de Westerhaven, maar de bewoner van de Oosterhaven zag bij terugkeer van zijn zomervakantie dat er ineens een steiger aan de loopbrug gebouwd was speciaal voor dit jacht, die er sindsdien permanent ligt afgemeerd.

Tekst loopt door onder de foto

Het bewuste jacht

De bewoner gaat verder door te stellen dat als je vanaf de Oosterhaven richting het kasteel wilt kijken je vooral de motorboot in het zicht hebt en niet het kasteel, daarnaast is de loopbrug nu afgesloten met een ketting waaraan een bordje hangt met de tekst ‘privé’

De bewoner zegt dat de bouw van de steiger niet nodig was omdat het betreffende motorjacht vanaf de bouw bij Jongert een permanente vaste ligplaats heeft gehad in de Westerhaven. In de brief sneert de bewoner nog even naar het college door te stellen dat ondanks ook andere bewoners van de Oosterhaven een brief met enkele foto’s heeft ingestuurd en deze tot op heden hier geen reactie op heeft gekregen de bewoner dit niet vreemd overkomt. ‘Uit ervaring weet ik dat u wel meer niet reageert op ontvangen post,‘ aldus de bewoner van de Oosterhaven

Handhaving

De bewoner vind het vooral vreemd dat de gemeente, ondanks de brieven over de steiger, niet tot handhaving is overgegaan. De handhavers moeten volgens de briefschrijver inmiddels toch wel gezien hebben dat er op de meest kwetsbare plek in het beschermd stadsgezicht ineens een steiger is gebouwd.

Bij een bezoek aan het gemeentehuis waar de briefschrijver het vigerende bestemmingsplan wilde inzien liet een medewerker van de gemeente Medemblik weten verbaasd te zijn dat er voor Kasteel Radboud permanent een jacht ligt afgemeerd en ook niet op de hoogte te zijn over de bouw van de steiger en gaf de bewoner van de Oosterhaven dan ook het advies, er vanuit gaande dat er geen vergunning is afgegeven, een verzoek tot handhaving naar de gemeente te sturen.

De briefschrijver wil dan ook dat de gemeenteraad er bij het college op gaat aandringen om met de bewoners rond de Oosterhaven overleg te gaan plegen over het beheer van de havens en hun leefomgeving omdat volgens de bewoner het beheer van een groot deel van het beschermd stadsgezicht niet kan worden overgelaten aan een commerciële BV (de stadshavens(red). waarvan de belangen niet altijd overeenstemmen met die van de bewoners.