Medemblik verwacht 2000 aanvragen Eenmalige Energietoeslag 2023

MEDEMBLIK – De Rijksoverheid heeft de Eenmalige Energietoeslag 2023 opgezet door de Participatiewet te wijzigen. De energietoeslag is een eenmalige toeslag voor mensen met een minimum inkomen, die door de explosief gestegen energieprijzen onvoldoende inkomen hebben om hun energierekening te betalen.

Voor de uitvoering van de Eenmalige Energietoeslag 2023 heeft de Rijksoverheid de Participatiewet aangepast. Om tijdig uitvoering te kunnen geven aan de Eenmalige Energietoeslag 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de beleidsregels vast te stellen, zodat deze in werking treden en de inwoners die recht hebben op de Eenmalige Energietoeslag 2023 deze zo snel als mogelijk kunnen aanvragen en uitgekeerd krijgen.

De inwoners die voor de energietoeslag in aanmerking komen krijgen € 1.300,- en vallen in de groep tot en met 120% van de bijstandsnorm. Huishoudens die onder de bijstandsnorm vallen en in 2022 de Eenmalige Energietoeslag ontvingen, krijgen in 2023 de Eenmalige Energietoeslag weer ambtshalve toegekend.

Door de nieuwe verdeelsystematiek van de Rijksoverheid is de verwachting dat de gemeente Medemblik voldoende financiële middelen krijgt om de Eenmalige Energietoeslag 2023 uit te kunnen voeren zonder eigen middelen.

Lees ook: Energietoeslag, Medemblik betaalt uit eigen knip

Medemblik verwacht op basis van haar prognoses 2.000 unieke aanvragen en 1.700 toekenningen voor de Eenmalige energietoeslag 2023. Doordat de uitvoering van de Eenmalige Energietoeslag 2023 ook in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvindt, worden de uitgaven meegenomen in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 die in juli 2024 wordt vastgesteld.