Eigen bijdrage Wmo van 19 euro naar 20,60 euro

MEDEMBLIK – Per 1 januari 2024 gaat uw eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omhoog. Het bedrag gaat van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand. Deze verhoging komt van de Rijksoverheid en is nodig omdat de kosten voor de hulp en ondersteuning hoger worden.  

Hoe wordt u geïnformeerd over de verhoging?

Betaalt u op dit moment een eigen bijdrage? Dan krijgt u bij de factuur van november een bericht over de verhoging. Dit bericht krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Eind 2023/begin 2024 ontvangt iedereen die ondersteuning krijgt uit de Wmo een bericht over de hoogte van de eigen bijdrage. 

Eigen bijdrage Wmo 2026

Er zijn plannen om per 1 januari 2026 de hoogte van de eigen bijdrage aan te sluiten op uw inkomen. Helaas is daar op dit moment nog niet meer over bekend.

Vragen?

Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Kijk dan op de website van het CAK of bel naar 0800 1925 voor meer informatie.