Energietoeslag, Medemblik betaalt uit eigen knip

MEDEMBLIK – De energietoeslag is een eenmalige toeslag voor mensen met een minimum inkomen, die door de explosief gestegen energieprijzen onvoldoende inkomen hebben om hun energierekening te betalen. Omdat het begin dit jaar nog niet duidelijk was of er voldoende geld van uit het Rijk naar de gemeenten zou komen om deze energietoeslag te kunnen betalen kon de gemeente niet binnen het door het Rijk beschikbare middelen de energietoeslag uitvoeren waardoor de gemeente Medemblik dit uit eigen middelen heeft moeten betalen

Energietoeslag

Het kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag komt. De wetswijziging is nog niet definitief. In het najaar wordt hierover, naar verwachting meer duidelijk. Medemblik kiest ervoor, vooruitlopend op de wetswijziging voor om de energietoeslag 2023 te continueren conform de uitgangspunten van 2022.

Lee ook: 900 Huishoudens in de gemeente Medemblik hebben de 800 euro energietoeslag al ontvangen

2.344 unieke aanvragen energietoeslag

In 2022 zijn in totaal 2.344 unieke aanvragen ontvangen. 1.684 aanvragers hebben de energietoeslag 2022 ontvangen. 660 aanvragen zijn afgewezen. Het ontvangen budget vanuit het Rijk was niet toereikend. Medemblik heeft daarom € 184.000 aan eigen middelen ingezet voor de energietoeslag. Dit past in het beeld van het onderzoeksrapport van Divosa1. In dit rapport is geconcludeerd dat bijna de helft van de gemeenten een financieel tekort hebben op de middelen van de energietoeslag 2022. De uitkering van de energietoeslag 2022 was nieuw voor gemeenten. De implementatie heeft tijd gekost. Daardoor heeft Medemblik pas in de 2e helft van 2023 de uitvoering kunnen afronden. Daarmee zijn ook pas in 2023 de financiële consequenties in beeld gekomen. Medemblik vangt de financiële consequenties 2022 op binnen het totaal budgetten sociaal domein.

Energietoeslag 2023

Het (demissionair) kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag komt. De wetswijziging is nog niet definitief. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Voor het uitvoeren van de energietoeslag 2023 is een wetswijziging van de Participatiewet noodzakelijk. Zonder deze aanpassing bestaat de energietoeslag 2023 niet en is er geen grondslag voor toekenning van deze regeling. De besluitvorming/wetswijziging vindt naar verwachting in september 2023 plaats. Medemblik mag met de uitvoering van de toeslag niet vooruit lopen op deze aanpassing.

Lees ook: Medemblik heeft geen achterstand in uitbetalen energietoeslagen

Wij kiezen er, vooruitlopend op de wetswijziging voor om de energietoeslag 2023 te continueren conform de uitgangspunten van 2022. Wij bepalen zelf hoe en onder welke voorwaarden, de energietoeslag wordt uitgekeerd. Dit betekent dat gezinnen tot 120% van de bijstandsnorm zowel in 2022 als in 2023 in aanmerking komen voor een energietoeslag van in totaal € 1.300.

Medemblik verwacht op basis van een eerste doorrekening dat zij in 2023 net als in 2022 eigen middelen moet inzetten voor de uitvoering van de energietoeslag. Medemblik heeft op dit moment nog niet alle informatie. Medemblik weet wel dat er voor de energietoeslag 2023 een nieuwe verdeelsystematiek gemeenten en vangnetregeling komt. Hoe deze nieuwe systematiek en verdeling uitpakt weet Medemblik op dit moment niet. De vangnetregeling wordt nog nader uitgewerkt. “Wij verwachten hierover in september (na besluitvorming Tweede Kamer) meer duidelijkheid. De eventuele financiële consequenties energietoeslag 2023 vangen wij op binnen de totaal budgetten sociaal domein,” aldus het college

Energietoeslag 2023

Medemblik gaat een communicatieplan energietoeslag 2023 opstellen. Inwoners kunnen, zodra de regeling beschikbaar is via de website een aanvraag doen. Een aanvraag per e-mail of via de balie mag wettelijk ook. Medemblik stuurt erop dat de aanvragen zoveel mogelijk via de website lopen. “Wij zetten in op tijdige afhandeling. Wij gaan in tegenstelling tot de motie ‘Uitbetaling energietoeslag 2023 in termijnen’ voor een snelle afwikkeling in plaats van maandelijkse betalingen. Tijdens het indienen van de motie was het beeld dat wij vanaf januari mochten uitbetalen. Nu het pas veel later in het jaar is gaan wij voor een snelle afwikkeling. Hiermee komen wij onze inwoners beter tegemoet.

Loading