Medemblik verleent vergunning voor slopen muur en bijgebouw Oosterhaven 22

MEDEMBLIK – De gemeente heeft op 13 september 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00001378 voor een omgevingsvergunning voor het slopen van een muur en bijgebouw op locatie nabij Oosterhaven 22 in Medemblik. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen: slopen op grond van de ruimtelijke regels

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Lees ook: Markant gebouw Oosterhaven gaat verdwijnen. Vergunning om te slopen aangevraagd

Tekst loopt door onder foto

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 13 september 2023).

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.