Oosterhaven 22 in Medemblik

Markant gebouw Oosterhaven gaat verdwijnen. Vergunning om te slopen aangevraagd

MEDEMBLIK – Op 14 augustus 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het slopen van een muur en bijgebouw op het perceel nabij Oosterhaven 22 in Medemblik. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001378. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): slopen op grond van de ruimtelijke regels

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De gemeente kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. De gemeente kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00. Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

32 appartementen

Een projectontwikkelaar heeft plannen om op de plek waar nu nog de panden van de voormalige verf- en lakfabriek van Kool & Co staat 32 appartementen te gaan ontwikkelen. De projectontwikkelaar heeft daarvoor al eerder ME-2 Architecten uit Medemblik opdracht gegeven om een voorlopige schets te maken van hoe het eruit moet komen te zien. Voor er überhaupt gebouwd zal gaan worden zal de projectontwikkelaar nog een enorme klus gaan krijgen aan de zwaar vervuilde grond onder de voormalige verffabriek van Kool & Co.

Loading

Reacties

  1. Bob Oud schreef:

    Kan er enkel van opknappen.

  2. J. De Vries schreef:

    Zal nog best een probleem worden met de vervuilde ondergrond na al die jaren verf…. Speelde al een paar jaar dit plan, al onder vorige wethouder Andrea van Langen.