Medemblik stuurt brandbrief naar Veiligheidsregio over reorganisatieplannen bij de brandweer

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg om een brief naar de Veiligheidsregio te sturen waarin zij duidelijk maakt dat de plannen van de Veiligheidsregio om de brandweerkazernes van Wervershoof en Abbekerk te gaan saneren slecht zijn gevallen bij de gemeenteraad.

In deze plannen, die ondertussen onder druk van overige gemeenteraden en brandweervrijwilligers alweer van tafel is, stonden beide kazernes op het punt om taken te verliezen en enkel nog voor kleinere incidenten zouden gaan worden ingeschakeld.

Lees ook: Veiligheidsregio gaat alle 52 brandweerkazernes bezoeken, ‘eerst met onze vrijwilligers praten’

In de brief aan de Veiligheidsregio schrijft het college: “Deze motie draagt het college op om de veiligheidsregio met klem te verzoeken om direct in een open gedachtewisseling met de brandweerkorpsen en hun vrijwilligers te treden om eventuele reorganisatievoorstellen met hen te bespreken waarbij van tweerichtingsverkeer sprake is, teneinde tot breed gedragen plannen te komen.

Conform deze motie verzoekt het college van Medemblik de korpsleiding om de dialoog met brandweerkorpsen en hun vrijwilligers te intensiveren en tot breed gedragen planvorming te komen. Het is van belang om binnen de brandweerorganisatie het gesprek te voeren, de analyse te delen en de oplossingen met elkaar te verkennen. Naast de vele vragen tot verduidelijking is er kennis aanwezig bij de blusgroepen over lokale prioriteiten en zijn er goede ideeën aanvullend op de huidige denkrichting die als fundering geldt.

Het college van Medemblik is op dit moment voorstander van het temporiseren van het proces en de reorganisatieplannen. Het goede gesprek met onze brandweervrijwilligers is noodzakelijk om te komen tot gedragen (bestuurlijke) planvorming waarbij efficiënte en kwalitatieve brandweerzorg in Noord-Holland Noord centraal staat.

De onrust onder de vrijwillige brandweermensen werd zo groot dat velen er serieus over na dachten om de brandweerhelm aan de wilgen te hangen en de Veiligheidsregio de rug toe te keren. Maar ook druk vanuit de landelijke politiek bracht de Veiligheidsregio tot inkeer.

Lees ook: Veiligheidsregio: ‘Brandweerballon is in onze gezicht ontploft’