Jongerencentrum Missing Medemblik anderhalf jaar na oplevering nog steeds gesloten, Hart voor Medemblik wil opheldering college

MEDEMBLIK – Bijna anderhalf jaar geleden kreeg de jeugd haar vertrouwde jeugdhonk ‘Missing’ na een verbouwing weer terug. Missing is onderdeel van MFA De Muiter in Medemblik en al sinds jaar en dag kunnen de jongeren van Medemblik daar terecht.

Maar nu bijna anderhalf jaar later is de deur nog steeds op slot van Missing omdat bij de oplevering bleek dat de ruimte zelf nog niet gereed was. De jongeren kunnen dus nog steeds niet terecht bij Missing en hangen daarom op straat. Maar ook de jongerenwerkers, toezichthouders Boa’s en de ouders/verzorgers van de jongeren vinden dit een meer dan ongewenste en demotiverende situatie.

Niels de Waal, raadslid voor Hart voor Medemblik, heeft nu samen met fractieondersteuner Anja Wit vragen gesteld over de situatie bij Missing. Zo wil Hart voor Medemblik van het college weten of het klopt dat Missing anderhalf jaar na de oplevering nog steeds gesloten is en als dat zo is hoe de sluiting van Missing zich verhoudt tot de cijfers betreffende overlastmeldingen van jongeren, jongeren die normaal in en bij Missing hun vertier zoeken.

Niels de Waal vraagt zich dan ook af hoe het kan dat de gemeente al die tijd geen proactieve rol heeft gespeeld of de regie heeft genomen om Missing na de oplevering van het nieuwe onderkomen geopend te krijgen. Mede hierdoor hebben bezorgde ouders en inwoners van Medemblik bij Hart voor Medemblik aan de bel getrokken om te kijken of Hart voor Medemblik kan zorgen of de gemeente hier nu eens serieus werk van gaat maken.

Daarom wil De Waal ook weten wanneer het college voor het laatst contact heeft opgenomen met het bestuur van Missing. En wanneer de laatste afspraken en gedane toezegging zijn gedaan van uit de gemeente richting het bestuur van de stichting achter Missing.

Niels de Waal schrijft aan het college: “Zoals in de inleiding al aangegeven kan Hart voor Medemblik zich goed voorstellen dat het langdurig niet open zijn van het jongerencentrum ook het werk, het werkplezier en de motivatie van vrijwilligers, jongerenwerkers en toezichthouders/BOA’s nadelig kan beïnvloeden. Zij “raken de jongeren kwijt” en moeten dit verwaterde contact later weer zien op te bouwen.

Toezichthouders/BOA’s hebben bovendien jongeren die zij op straat moeten aanspreken geen goed alternatief te bieden om naar toe te gaan. Is dit onderwerp recentelijk nog ter sprake gekomen in de overleggen tussen onze ambtelijke organisatie en/of het college van B&W met deze toezichthouders/BOA’s en wat is de mening en het gevoel van de toezichthouders/BOA’s zelf bij het langdurig gesloten zijn van het centrum? Ervaren zij dit inderdaad als een belemmering voor de effectiviteit van hun werkzaamheden en als een negatief effect op hun werkplezier en motivatie?

Niels de Waal zegt dan ook namens Hart voor Medemblik dat zij een harde toezegging van het college tegemoet wil zien in de vorm van een datum waarop Missing de deuren weer gaat openen. Voor Hart voor Medemblik, de ouders/verzorgers en iedereen die bij Missing is betrokken duurt het allemaal veel te lang dat Missing is gesloten en dit heeft een negatieve invloed op de privé- en/of werksituatie.