Het Lint in Zwaagdijk-Oost
Share

Medemblik pakt exploitatieplan Het Lint Zwaagdijk-Oost weer op

ZWAAGDIJK-OOST – De voormalige gemeente Wervershoof heeft in samenwerking met de projectontwikkelaars BPD en Huizon BV de woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost voorbereid. Het is de gemeente niet gelukt om (anterieure) overeenkomsten te sluiten met de particuliere eigenaren.

De voormalige gemeente Wervershoof was verplicht bij vaststelling van het bestemmingsplan waar bouwplannen zijn opgenomen, een exploitatieplan vast te stellen. Samen met het bestemmingsplan en het exploitatieplan is dit op 25 november 2010 vastgesteld maar vrijwel direct werd er beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan dat weer op 11 januari 2012 door de Raad van State ongegrond werd verklaard waardoor het bestemmingsplan en het exploitatieplan onherroepelijk werden.

De gemeente Medemblik heeft nu de plannen weer opgepakt en heeft met beide projectontwikkelaars gesprekken gevoerd over het vervolg van het traject waarbij ook direct is onderzocht of de partijen bereid waren een zogenaamde posterieure overeenkomst te sluiten, (In een posterieure overeenkomst zijn afspraken opgenomen over het kostenverhaal op basis van een exploitatieplan).

Met het maken van deze afspraken wil de gemeente Medemblik de weg vrijmaken voor het bouwen van nieuwbouwwoningen in Zwaagdijk-Oost. Met BPD is een posterieure overeenkomst gesloten en is ook de omgevingsvergunning afgegeven en is BPD direct gestart met het bouwrijp maken van de gronden en de verkoop van de woningen. Ook met Huizon BV is een zelfde overeenkomst gesloten maar is voor een deel van het programma een omgevingsvergunning afgegeven .

De gemeenteraad zal tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 haar oordeel hierover geven.

Totaal aantal keren gelezen: 87 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen