Kom werken bij de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Gemeente Medemblik start een grote wervingscampagne om ruim vijftig nieuwe ambtenaren te werven. Dit is nodig om de organisatie te versterken en zo de (wettelijke) taken adequaat te kunnen uitvoeren en te blijven werken aan de dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Om dit grote aantal nieuwe medewerkers te werven kiest de gemeente voor een creatieve en unieke wervingscampagne in samenwerking met Wognumse buurman Hero.

Pijler van coalitieakkoord

Gemeente Medemblik is volop in beweging. Er zijn stevige uitdagingen en ambitieuze doelen. Om die te kunnen blijven realiseren, is uitbreiding van het ambtenarenapparaat nodig. “Een van de pijlers van het nieuwe coalitieakkoord is het op sterkte brengen van onze eigen organisatie”, geeft Anky Griekspoor, algemeen directeur/gemeentesecretaris bij gemeente Medemblik, aan. “We hebben gemeente breed veel nieuwe collega’s nodig om de groeiende gemeentelijke taken naar behoren te kunnen blijven uitvoeren. Daarom gaan we breed werven.” Er is op bijna alle afdelingen behoefte aan versterking.

Bijzondere samenwerking

Het grote aantal nieuwe mensen dat wordt gezocht in combinatie met de huidige gespannen arbeidsmarkt vraagt om een andere, meer specialistische aanpak. Slagvaardigheid, creativiteit, ervaring en snelheid zijn daarbij belangrijk. Die elementen heeft de gemeente gevonden in een hybride samenwerking met Hero, een professioneel recruitmentbureau, gevestigd in Wognum. Hero bestaat sinds 2007 en heeft veel ervaring met ludieke én succesvolle wervingscampagnes. “Het is precies die ludieke en grootse aanpak die wij nodig hebben om de juiste mensen te vinden. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met deze bijzondere samenwerking succes gaan behalen”, geeft Griekspoor aan.

Ambassadeursrol

In de grootschalige wervingscampagne – die 9 januari 2023 van start gaat – worden veel lokale kanalen ingezet. Daarnaast wordt in heel West-Friesland en zelfs Noord-Holland geworven. Bovendien is een reeks video’s ontwikkeld waarin de vernieuwende en interessante projecten van de gemeente aan bod komen. Zowel raadsleden, het college van burgemeester en wethouders, medewerkers, lokale ondernemers als bewoners vervullen hierin een belangrijke ambassadeursrol. Voor de campagne wordt gewerkt met een overkoepelend thema: “Groei Mee!” Dit thema is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met huidige medewerkers van de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat zij het vooral waarderen dat men bij Gemeente Medemblik veel mogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. Daarnaast gaven de ambtenaren aan dat zij bij gemeente Medemblik kunnen bijdragen aan vernieuwende projecten en ideeën.