Medemblik komt met valpreventie ouderen, ‘zoveel mogelijk ouderen bereiken’

valpreventie

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit vragen van MORGEN! die aan de gemeente vroeg hoe het staat met valpreventie cursussen voor de oudere inwoners in de gemeente Medemblik. Medemblik laat weten dat er voldoende geld is om de aankomende vier jaar vanuit de Brede Spuk-middelen de valpreventie cursussen te bekostigen.

Medemblik is hiervoor in overleg gegaan met o.a. Team Sport Service en de Veiligheidsregio over het aanbieden van een passend aanbod voor valpreventie binnen de gemeente Medemblik waarbij het streven van de gemeente Medemblik is om zoveel mogelijk ouderen te bereiken.

Bij mensen die ouder worden, neemt het risico op vallen toe. Vallen op hogere leeftijd kan grote gevolgen hebben en tot ernstige verwondingen leiden. Dit kan veel invloed hebben op de zelfstandigheid van deze mensen. Valpreventie is erop gericht het risico op vallen te verminderen of te voorkomen.

Tekst gaat verder onder de video

Valpreventie

Valongelukken zijn de meest voorkomende oorzaak van verwondingen bij mensen van 65 jaar of ouder. Bijna de helft van alle valongelukken veroorzaakt verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Steeds meer mensen hebben zorg nodig nadat ze zijn gevallen. Valpreventie is het verminderen of voorkomen van valongelukken bij ouderen door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

De zorg bij valpreventie bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De valrisicotest: een test om te bepalen of een oudere een hoog valrisico heeft.
 2. De valanalyse: een analyse van de oorzaken van het hoge valrisico, bijvoorbeeld:
  • minder spierkracht en evenwichtsproblemen; 
  • slecht zien; 
  • angst om te vallen;
  • inrichting van de woning of omgeving (gladde vloeren, losliggende tegels of slechte verlichting).
 3. Een advies op maat om het valrisico te verkleinen, bijvoorbeeld aanpassen van medicatie, verbeteren van het gezichtsvermogen, aanpassen van de woning en een trainingsprogramma.

Veel valongevallen gebeuren in en om de woning. Vooral trainingsprogramma’s die zijn gericht op het verbeteren van evenwicht, lopen en spierkracht verminderen het aantal valongevallen.

Loading