Medemblik gaat niet meewerken aan Energiepark Benningbroek voor opwekking groene waterstof

Zonnepanelen

BENNINGBROEK – Twee agrariërs uit Benningbroek willen ten zuiden van de Oosterstraat, ten westen van het Hogeland en ten oosten van de Kerkelaan een energiepark aanleggen. De agrarische percelen zijn ongeveer 14 hectare groot. Hierop willen de agrariërs groene waterstof produceren. Deze waterstof kan ingezet worden voor een waterstoftankstation en of op den duur gebruikt worden voor het verwarmen van de gebouwde omgeving.

Medemblik wijst plannen af

De gemeente heeft als standpunt om niet mee te werken aan initiatieven buiten de zoekgebieden. Daarnaast wil de gemeente niet onnodig veel landbouwgrond inzetten voor het opwekken van duurzame energie.

Lees ook: Glastuinbouw in het nauw, vanaf 2025 extra energiebelasting betalen

Wat is groene waterstof

Groene waterstof, ook wel hernieuwbare waterstof genoemd, verwijst naar waterstofgas (H2) dat wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht, in een proces dat elektrolyse wordt genoemd. Het elektrolyseproces splitst water (H2O) in waterstof (H2) en zuurstof (O2) door elektrische stroom door water te sturen.

Het groene aspect van deze waterstofproductie komt voort uit het feit dat de elektriciteit die wordt gebruikt voor de elektrolyse wordt opgewekt door schone, duurzame energiebronnen, waardoor de CO2-uitstoot en andere milieu-impact tot een minimum worden beperkt. Dit in tegenstelling tot grijze waterstof, die wordt geproduceerd uit aardgas en aanzienlijke CO2-emissies genereert, of blauwe waterstof, waarbij de CO2-emissies van grijze waterstofproductie worden afgevangen en opgeslagen.

Groene waterstof wordt gezien als een veelbelovende energiedrager in de overgang naar een koolstofarme samenleving, omdat het kan worden gebruikt in diverse toepassingen, waaronder brandstofcellen voor elektrische voertuigen, energieopslag en industrieel gebruik. Het potentieel van groene waterstof ligt in het verminderen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van broeikasgasemissies, mits de productie op een duurzame en kosteneffectieve manier kan worden opgeschaald.

Loading

<