Landschap Noord-Holland koopt Bedijkte Boezem tussen Aartswoud en Winkel

AARTSWOUD – Tussen de dorpen Winkel en Aartswoud, ingeklemd tussen de Westfriesedijk en de ringsloot, ligt de polder Bedijkte Boezem. Een eeuwenoud poldertje waar ooit aan de andere kant van de dijk de Waddenzee lag. In deze polder heeft Landschap Noord-Holland ij op een slimme manier extra natuur kunnen realiseren. Boswachter Roelf Hovinga: ‘Door grond te kopen én te ruilen is er een vrijwel aaneengesloten gebied ontstaan waarin zowel wij als agrariër John Klaver het beheer gaan optimaliseren voor de natuur.‘ Belangrijk onderdeel in dit plan is de aankoop van 3,3 hectare grasland geweest. Het perceel ligt midden in het gebied (zie Google maps) en was een ontbrekend stuk in de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied. Dankzij donaties van natuurliefhebbers in het Noord-Hollands Natuurfonds heeft Landschap Noord-Holland de grond kunnen kopen.

Foto: Yorinde Diepstraten

Rennende hazen tussen bloeiende boterbloemen 

Als je vanaf de Westfriesedijk (N239)  aan de noordzijde van de Bedijkte Boezem naar de lagergelegen weilanden loopt, valt de karakteristieke kerktoren van Aartswoud direct op met daaromheen de historische boerderijen, schilderachtige huisjes en de ringsloot met dichtbegroeide rietkragen. Vanuit het riet hoor je vogels als kleine karekiet, rietgors en rietzanger luid zingen. Knotwilgen hangen scheef over de sloten en de hazen rennen dwars door de eerste bloeiende boterbloemen. Het is een cultuurlandschap met kleine, vochtige weilanden, niet erg geschikt voor een zo hoog mogelijke productie , wel kansrijk voor bloemen, vlinders en insecten. Hoog in de lucht zweeft een buizerd op zoek naar een lekker hapje. Weidevogels uit de aangrenzende Weelpolder worden onrustig, je hoort grutto en kievit nerveus alarmeren.

Win win voor boer en voor natuur 

Boswachter Roelf Hovinga: ‘Het is best een ingewikkeld verhaal (zie kaartje). Wij beheerden in de Bedijkte Boezem al een drietal percelen natuur (1), die niet aan elkaar grensden. Onze buurman, agrariër John Klaver, had hetzelfde probleem, de percelen die hij in eigendom had grensden ook niet aan elkaar (2 en 4). Door grond van elkaar te kopen en te ruilen hebben we de polder efficiënter verdeeld en in de som meer natuur gerealiseerd. Alle percelen zijn toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland en blijven voor altijd natuur’.   

John Klaver: ‘Ik hou heel erg veel van de natuur om me heen en ik vind het belangrijk dat we met z’n allen goed voor die natuur zorgen. Met ons bedrijf draag ik daar ook bewust een steentje aan bij. De percelen die ik nu in eigendom heb, ga ik op een natuurvriendelijke manier beheren. Dus later maaien en nabeweiden met vee om meer variatie aan bloemen en kruiden in het weiland te krijgen. Zowel Roelf als ik willen dat natuur hier meer ruimte krijgt’. Roelf Hovinga: ‘Ja klopt,  de  samenwerking met boeren als John Klaver is onmisbaar, door samen op te trekken kom je het verst. Wat ook benoemd mag worden is dat John het eerste initiatief nam om hier meer natuur te realiseren’!

Mooi als we de argusvlinder hier kunnen houden 

Roelf Hovinga: ‘De Bedijkte Boezem is niet heel aantrekkelijk voor weidevogels, daar is de polder wat te besloten voor. Ze komen hier wel foerageren, maar broeden vooral in onze meer open natuurgebieden om de hoek; de Weelpolder, Braakpolder en Kolk van Dussen. Op de aangekochte graslanden  ontstaan door ons beheer weer ouderwetse bloemrijke weiden met veldzuring, pinksterbloemen en scherpe boterbloem. Bloemen leveren nectar (voedsel) voor vlinders en andere insecten. De sloten en speciaal gegraven poelen zijn van belang voor libellen, bittervoorn, kleine watersalamander en groene kikker. ‘ 

Speciale aandacht krijgt de argusvlinder. Een soort die met 98% in aantal is afgenomen en dreigt uit te sterven in Nederland. De polders van West-Friesland behoren tot de laatste landelijke bolwerkjes voor deze soort. Roelf: ‘Hoe mooi zou het zijn als we de argusvlinder hier in de polder kunnen behouden. Toen ik hier 18 jaar geleden voor het eerst kwam, zag ik op 1 dag soms tientallen argusvlinders. Met een beetje geluk kom je er nu nog een à twee tegen. Daar willen we echt iets aan doen’. 

Noord-Holland Natuurfonds 

Het nieuwe stuk aangekochte grond in de polder Bedijkte Boezem had Landschap Noord-Holland niet kunnen kopen zonder donaties van natuurliefhebbers in het Noord-Hollands Natuurfonds Het is de vierde aankoop die ze doen vanuit dit fonds. Eerder kocht Landschap Noord-Holland al gronden in Mosselwiel (‘t Zand), Zuurvenspolder (Bergen) en Zandpolder (Callantsoog). Het perceel in de Bedijkte Boezem is grasland en totaal 3,3 hectare groot. Deze keer heeft is commerciële waarde betaald voor het nieuwe perceel. Nu alle percelen onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland, verwacht Landschap Noord-Holland ongeveer twee derde terug te krijgen van de provincie Noord-Holland. Dit geld kunnen ze vervolgens weer inzetten voor nieuwe grondaankopen in andere delen van Noord-Holland.

Eén gedachte over “Landschap Noord-Holland koopt Bedijkte Boezem tussen Aartswoud en Winkel

  1. Mooi om te zien dat zo bijna de hele route van Medemblik tot Winkel, aan de binnenzijde van de omringdijk, weer echt natuurlijk wordt.

Reacties zijn gesloten.