Ministerie gaat gedoogplichtbeschikking afgeven voor aanleg en instandhouding middenspanningsverbinding in Abbekerk

ABBEKERK – Kennisgeving ontwerpbeschikking op grond van artikel 10.14 van de Omgevingswet voor de aanleg en instandhouding van een middenspanningsverbinding in Abbekerk in de gemeente Medemblik

Voornemen gedoogplicht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is van plan een gedoogplichtbeschikking af te geven op grond van artikel 10.14 van de Omgevingswet op aanvraag van Liander N.V. voor de aanleg en instandhouding van een middenspanningsverbinding in Abbekerk in de gemeente Medemblik.

Terinzagelegging

De Minister legt het voorgenomen besluit en bijbehorende stukken ter inzage van 7 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 op het kantoor van Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht. Maak voor het inzien van de stukken in Utrecht een afspraak met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw Jessy Lee, telefoonnummer +31 (0)6 – 30 13 68 38.

U kunt deze informatie ook digitaal inzien en downloaden via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rijkswaterstaat.nl/gedoogplichten

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen van 7 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 schriftelijk of mondeling hun mening (zienswijze) geven. Dit is de wettelijke termijn van 6 weken. Na deze periode geeft de Minister de definitieve gedoogplichtbeschikking af. Met deze procedure voldoet de Minister aan artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u onder vermelding van kenmerk BPR-2024-101103:

  • –per e-mail sturen naar: cdgedoogplichten@rws.nl
  • –per post sturen naar:

Hoorzitting

Wilt u een toelichting geven op uw zienswijze tijdens een hoorzitting? Geef dit dan aan in uw zienswijze. De hoorzitting is gepland op 4 juli 2024 om 13:00 uur op locatie van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, hoofdkantoor Haarlem, Surinamepad 90, 2035 VS Haarlem. Hiervoor krijgt u geen aparte uitnodiging en legitimatiebewijs is verplicht.

De hoorzitting:

  • –is alleen toegankelijk voor degenen die hebben aangegeven een mondelinge toelichting te willen geven op hun ingediende zienswijze;
  • –gaat alleen over vooraf ingediende zienswijzen;
  • –gaat alleen door als minimaal één persoon een verzoek heeft gedaan een toelichting te geven op een ingediende zienswijze.

Vragen?

Heeft u vragen over de ontwerpbeschikking? Neemt u dan gerust contact op met mevrouw Jessy Lee. Zij is bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 – 30 13 68 38.