Medemblik heeft vertrouwen in goede afloop jaarwisseling Opperdoes

OPPERDOES – Bijna een jaar na het afblazen van het vreugdevuur op oudejaarsdag in Opperdoes, is er een vergunning verleend voor een alternatieve viering. Het is de positieve slotsom na een jaar in gesprek te zijn geweest. De uitkomst is een viering bestaande uit een barbecue met live muziek; een samenzijn bestaande uit een groep van zo’n 60 dorpsbewoners. De locatie is behouden gebleven: De Gouw in Opperdoes.

Lees ook:: Vreugdevuur Opperdoes niet door in huidige vorm

Burgemeester Michiel Pijl is blij met de uitkomst, al moet het succes zich natuurlijk nog bewijzen: “We willen het vertrouwen geven aan de initiatiefnemers die zich hebben ingezet om deze viering op een verantwoorde en veilige manier te organiseren. Daar is veel tijd en energie in gaan zitten. Maar ook verantwoordelijkheidsgevoel richting andere inwoners. Ik heb daar veel respect voor. Er zijn duidelijke afspraken vastgelegd om het evenement op een goede manier te laten verlopen.

Gesprekken met inwoners Opperdoes

Sinds begin 2023 zijn er verschillende gesprekken geweest tussen de inwoners van Opperdoes en de gemeente om te zoeken naar een alternatieve viering. Eerst werd er een enquête gehouden om te toetsen of er draagvlak voor was. Een meerderheid gaf aan open te staan voor een alternatieve viering. Er werden uiteenlopende oplossingsrichtingen aangedragen waarbij het uitgangspunt was dat Opperdoes zelf aan zet was om met een vergunningsaanvraag te komen. Die kwam er waarbij de gemeente hulp bood in het begeleiden van dit proces.

Lees ook: Oudjaarsavond begon al vroeg in Opperdoes, vreugdevuur op de Gouw bracht de sfeer er goed in

De traditie opnieuw uitvinden

Hoofdorganisator Martin van Driel: “We vinden de viering op oudejaarsdag heel belangrijk voor het dorp. De jeugd maar ook de oudere jeugd kijkt hier het hele jaar naar uit en geniet ervan. Ik ga m’n best doen, samen met de medeorganisatoren, om er een prachtig feest van te maken waarmee we hopelijk een succesvolle hernieuwde traditie starten. Ik dank de gemeente voor het vertrouwen en de begeleiding tijdens het gehele proces.

Veiligheid

De gemeente bereidt zich voor op het evenement en heeft een veiligheidsplan gemaakt. Zo zijn er afspraken gemaakt met politie en brandweer en is er cameratoezicht. Na afloop van het evenement (vanaf 19.00 uur) geldt een samenscholingsverbod op De Gouw en directe omgeving om vormen van overlast en verstoringen in de openbare orde te voorkomen.

Lees ook: Alternatieve plannen jaarwisseling Opperdoes

Achtergrond

Het houden van een vreugdevuur in Opperdoes was een jarenlange traditie in het dorp dat door de gemeente (zonder vergunning) werd gedoogd. De afgelopen jaren bleek het handhaven van de openbare orde en (brand)veiligheid steeds vaker een probleem. Afspraken werden niet nagekomen met alle risico’s van dien. De gemeente Medemblik besloot vorig jaar de traditie in de huidige vorm af te schaffen.