De Woonschakel reageert op de nieuwe Huisvestingswet, ‘kan gevolgen heben voor het verdeelsysteem in West-Friesland’

MEDEMBLIK – Nu de nieuwe Huisvestingswet is aangenomen moeten de verhuurders van sociale huurwoningen de ruimere mogelijkheden meenemen in het jaarlijkse prestatieoverleg tussen de gemeenten in West-Friesland, de Huurdersraad en De Woonschakel.

lees ook: Nieuwe Huisvestingswet geeft inwoners voorrang op huren of kopen woning

Directeur Albert Gieling van De Woonschakel wijst naar de regionale afspraken tussen verhuurders over de wijze waarop woningtoewijzingen plaatsvinden. “Deze sociale verhuurders werken samen binnen het woonruimteverdelingssysteem Woonmatch. Eventuele wijzigingen rondom het met voorrang huisvesten van woningzoekenden in de eigen gemeente kan gevolgen hebben voor verhuizingen van woningzoekenden in West-Friesland die naar een andere gemeente in West-Friesland zouden willen verhuizen. Ook hier moet bij worden stil gestaan.”

De Woonschakel verwacht volgens Gieling dat de eventuele wijzigingen pas in 2025 gaat plaatsvinden gelet op het noodzakelijke overleg hierover en de mogelijke voorbereiding/wijziging van Woonmatch hiervoor.