Alternatieve plannen jaarwisseling Opperdoes

OPPERDOES – Na aanleiding van het verbieden van het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling op de Gouw in Opperdoes, het is te vaak mis gegaan met veel schade en onrust tot gevolg, besloot de gemeente Medemblik om de wensen van de inwoners van Opperdoes wat het vreugdevuur betreft in beeld moeten worden gebracht en welke veilige alternatieven de gemeente Medemblik samen met de inwoners van Opperdoes veilig kunnen faciliteren.

Lees ook: Oudjaarsavond begon al vroeg in Opperdoes, vreugdevuur op de Gouw bracht de sfeer er goed in

Alternatieve plannen met een barbecue zonder vreugdevuur

De afgelopen maanden heeft een integrale werkgroep het perspectief van de inwoners van Opperdoes over de viering van de jaarwisseling in beeld gebracht. Daarnaast zijn er stevige gesprekken gevoerd tussen de gemeente aan de ene kant en inwoners van Opperdoes aan de andere kant en is specifiek ingezoomd op het perspectief van de deelnemers van het vreugdevuur. Inwoners zijn in de gelegenheid gesteld om ervaringen en belevingen te delen en (nieuwe) ideeën (die passen binnen de kaders) aan te dragen. Van daaruit is gezocht naar een alternatieve locatie voor het vreugdevuur. Inwoners die bereid zijn een alternatief plan van aanpak uit te werken laten geen draagvlak zien voor een alternatieve locatie.

Tekst gaat verder onder de foto

De inwoners van Opperdoes zien wel mogelijkheden voor een veilige viering van de jaarwisseling op de Gouw, zij denken dan aan een gezellige viering met bijvoorbeeld een Barbecue zonder vreugdevuur. Tijdens het laatste overleg vlak voor het zomerreces kwamen beide partijen tot elkaar over dit plan.

Inwoners werken plan verder uit

Op dit moment werkt een tweetal inwoners dit alternatieve voorstel verder uit en wordt deze in september/oktober 2023 aangeboden aan de gemeente. Aansluitend is het voor de vakspecialisten van de gemeente Medemblik mogelijk het voorstel te toetsen op de formaliteiten behorende bij een evenement(aanvraag). Daarnaast wordt een integraal draaiboek met een handhavingscenario’s opgesteld.