Op de foto: Links: Nathalie Peters, rechts Monique Kleijen. Midden: waarnemend burgemeester Dennis Straat
Share

Medemblik gaat de samenwerking aan met Stichting De Bemiddelingskamer

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik gaat de samenwerking aan met Stichting De Bemiddelingskamer. Dit onafhankelijke bureau bemiddelt (kosteloos) bij burenruzies of conflicten tussen inwoners. Vandaag werd het contract getekend tussen waarnemend burgemeester Dennis Straat en oprichters van De Bemiddelingskamer Nathalie Peters en Monique Kleijnen. Inwoners kunnen vanaf medio juni de bemiddelingskamer raadplegen.

Waarnemend Burgemeester Dennis Straat

Waarnemend burgemeester Dennis Straat: “We zijn heel blij met deze samenwerking. Als je kijkt naar de positieve ervaringen in buurgemeenten, weet je dat bemiddeling in goede handen is bij De Bemiddelingskamer. Het is fijn om bij een conflict eerst goed in gesprek te gaan zodat eventuele escalatie voorkomen kan worden. Dit past helemaal in ons veiligheidsbeleid waarbij we meer willen inzetten op preventie.

Stichting De Bemiddelingskamer

Stichting De Bemiddelingskamer is een bekende naam in de regio en heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd. Als specialist in buurtbemiddeling bemiddelen zij in diverse gemeenten en hebben ze jarenlange ervaring. De goed opgeleide en ervaren vrijwillige bemiddelaars bemiddelen op verzoek van buren bij burenruzies of helpen een verstoorde relatie tussen de buren te herstellen. Ze luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel, zijn neutraal en alle informatie is vertrouwelijk.

Door buren met elkaar in contact te brengen en begrip te creëren voor elkaars standpunt ontstaat er ruimte om samen op zoek te gaan naar langdurige oplossingen. Hierdoor verbetert de communicatie tussen de buren. Voor het helpen oplossen van een conflict wordt van beide buren een open en actieve inzet verwacht.

Buurtbemiddeling is bedoeld voor naaste buren/ bewoners uit dezelfde straat/ bewoners uit dezelfde flat/ bewoners van een woongroep met zelfstandige woningen. Conflicten waarbij sprake is van verslaving en/of psychiatrische problemen, strafbare feiten, lopende juridische procedures en conflicten binnen één familie zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling.

Contact opnemen

Heeft u een conflict met uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met hem op voor advies of bemiddeling: info@debemiddelingskamer.nl. (vanaf medio juni)

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl