Share

Logiesgebouw voor 30 personen bij De Wit-Schouten aan de Veilingweg in Andijk

ANDIJK – Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen: De Wit-Schouten B.V., Veilingweg 8 (1619PA) in Andijk, het veranderen van het bedrijf, dit betreft de realisatie van een nieuwbouw logiesgebouw voor 30 personen.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Medemblik controleert deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Totaal aantal keren gelezen: 65 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen