Logiesgebouw voor 30 personen bij De Wit-Schouten aan de Veilingweg in Andijk

ANDIJK – Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen: De Wit-Schouten B.V., Veilingweg 8 (1619PA) in Andijk, het veranderen van het bedrijf, dit betreft de realisatie van een nieuwbouw logiesgebouw voor 30 personen.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Medemblik controleert deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.