St. Werenfriduskerk Wervershoof
De Werenfriduskerk in Wervershoof

Kerkenvisie Medemblik, in de toekomst wonen in de kerk?

MEDEMBLIK – Het besluit van het Bisdom Amsterdam/Haarlem om flink te gaan snijden in het aantal kerken in Noord-Holland heeft ook zijn weerslag gehad in de gemeente Medemblik. Zo zijn de kerken in Onderdijk, Wervershoof en Andijk niet langer de hoofdkerk, die eer werd aan de Martinuskerk in Medemblik gegund door het bisdom. Dit zeer tegen de wens van de kerkgangers in Wervershoof en Zwaagdijk-Oost. De parochieraad van Zwaagdijk-Oost besloot een drastische stap te gaan nemen en uit de Parochie Wervershoof te stappen en solo verder te gaan als kerk.

Kerkenvisie, in de toekomst wonen in de kerk

De gemeente Medemblik is bezig met het opstellen van de kerkenvisie, dit doet zij samen met de eigenaren van de kerken, inwoners en erfgoedorganisaties. De kerkenvisie gaat niet enkel over de katholieke kerken in de gemeente Medemblik maar omvat alle kerken in de gemeente Medemblik, zowel monumentaal als de niet monumentale kerken, nieuw en oud.

Met een kerkenvisie kan de gemeente Medemblik veel sneller anticiperen op spelen binnen de geloofsgemeenschap en het probleem waar veel kerken mee te maken hebben de leegloop. Steeds minder en minder gelovigen gaan naar de kerk waardoor de bisdommen en overige kerkeigenaren vaak drastische maatregelen moeten nemen. In de kerkenvisie gaat ook worden gekeken welke als kerk kunnen blijven fungeren en welke kerken geschikt kunnen worden gemaakt voor nevenfuncties of hergebruikt gaan worden. Maar ook de optie tot verkoop zal hier in worden meegenomen.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is vanaf 2019 t/m 2021 een budget beschikbaar gesteld om een integrale kerkenvisie te ontwikkelen. Dit werd verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In 2020 heeft het college besloten om de deze uitkering aan te vragen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). In 2021 is € 50.000 toegekend op basis van de 36 kerkgebouwen in de gemeente Medemblik. De opdracht voor het opstellen van de Kerkenvisie is verleend aan MOOI Noord-Holland. In december 2022 is hiermee gestart. Tot september 2023 vindt de onderzoeksfase plaats en worden gesprekken op locatie met de kerkbesturen en eigenaren gevoerd. Als eigenaar van kerktorens is de gemeente zelf ook deelnemer.

De gemeente Medemblik is inmiddels over de helft en hebben gesprekken gevoerd met 19 van de 36 kerkeigenaren. Zie overzicht hieronder:

Door een kerkenvisie op te stellen voor alle kerkgebouwen in de gemeente Medemblik kan de gemeente een strategie ontwikkelen waardoor belangrijke kerkgebouwen, die voor de inwoners van de gemeente Medemblik belangrijk zijn, in de toekomst kunnen worden behouden. Hier zitten wel consequenties aan omdat door de leegloop binnen de kerkgemeenten kerkgebouwen mogelijk vrijkomen waardoor er bij het ontwikkelen van een strategie een standpunt moet worden ingenomen over herbestemming en woningbouw é hoe de gemeente de gesprekken met alle belanghebbenden gaan voeren.

De gemeente Medemblik hoopt begin 2024 de kerkenvisie te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad

Lees ook:

Loading