RK regio Wervershoof al sinds 2006 bezig te anticiperen op de toekomst van de kerk

WERVERSHOOF – Sterk oplopende kosten zoals energiekosten en de onderhoud aan de kerken zorgde ervoor dat de vier kernen, Zwaagdijk-Oost is al eerder uit de RK parochie Wervershoof gestapt, dat de stap tot sluiten van 3 kerken is genomen door het bisdom Amsterdam-Haarlem in overleg met de kerkbesturen.

Waar voorheen de katholieke kerken konden buigen op veel belangstelling voor de diensten, liep dat de laatste jaren flink terug. Maar ook een tekort aan vrijwilligers is er debet aan dat deze moeilijke beslissing werd genomen.

Lees ook: De teloorgang van de Katholieke Kerk in Nederland

In een persbericht schreef het parochiebestuur al eerder: “Vanaf 2006 is in deze parochie hierop al geanticipeerd en is destijds al toegewerkt naar een verregaande samenwerking. Vanaf 2013 is er een personele unie opgericht, met als einddoel een fusie van de aangesloten parochies. Vanaf 2020 is, vanwege corona en oplopende kosten, dit proces in een stroomversnelling gekomen en is gewerkt aan een toekomstvisie voor de parochie. Deze toekomstvisie is in 2021 gepresenteerd onder de naam: Nieuwe adem. Uitgangspunten van deze visie betreffen een bundeling van menskracht en financiën, één liturgisch centrum en lokale plekken van lief en leed, waar bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden in het kader van bezinning en ontmoeting.

Rode draad

Deze visie werd gedeeld met de verschillende locaties en de reacties zijn verwerkt in een nieuwe versie van Nieuwe adem. De rode draad werd door alle locaties herkend en erkend. Elke locatie was zich terdege bewust dat als parochie er niet op de huidige manier door kon worden gegaan.

Lees ook: Medemblik in gesprek met kerkbesturen over toekomst katholieke kerken, slopen is geen optie.

Dat betekent echter wel dat moeilijke en emotioneel zwaar beladen keuzes gemaakt moesten worden. De belangrijkste daarvan is welk kerkgebouw het beste zou passen bij de toekomstvisie Nieuwe adem. Het parochiebestuur heeft hiervoor een advies opgesteld richting het bisdom. Dat was een moeilijke keuze. Daarbij is rekening gehouden met factoren als financiële haalbaarheid, vitaliteit van de locaties, uitstraling, kerkbezoek etc. Daarbij was het belangrijk dat de mogelijkheden van de gebouwen ook in de toekomst aansluiten bij de activiteiten die worden beoogd vanuit de visie “Nieuwe Adem”. Na een zorgvuldige afweging is het parochiebestuur gekomen tot het advies om de Sint Martinuskerk in Medemblik aan te wijzen als liturgisch centrum,” aldus het bestuur.

Grote opdracht

Het parochiebestuur heeft nu de grote opdracht om er nu voor te zorgen om de gelovigen van de drie locaties waarvan de kerk niet meer gebruikt wordt voor de liturgie, wel betrokken te houden en een mooi programma neer te zetten voor de plekken van lief en leed. “Daarnaast zullen we er alles aan doen om de gelovigen van deze drie locaties zich welkom te laten voelen in de voor hen nieuwe kerk. Daarbij willen we ook uitdrukkelijk stellen dat we samen gaan werken aan 1 nieuwe parochie,” gaat het bestuur verder.

Lees ook: Bisdom snijdt het hart uit Wervershoof en kiest voor Medemblik als hoofdkerk

We zijn ons als bestuur zeer goed van bewust dat dit voor vele parochianen een moeilijk besluit is. We hebben allemaal een sterke binding met ons eigen kerkgebouw, waar we hoogte- en dieptepunten hebben meegemaakt. We hopen echter ook dat vele parochianen het zullen zien als een nieuw begin en zich in willen (blijven) zetten om van de nieuwe gefuseerde parochie een succes te maken.  WE DOEN HET SAMEN