Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning voor gedeeltelijke (tijdelijke) verhuur op het perceel Gasthuysweydt 40, 1671ME Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente heeft op 6 oktober 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-001653 voor een omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning voor gedeeltelijke (tijdelijke) verhuur op locatie Gasthuysweydt 40, 1671ME Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.