Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een container t.b.v. een stationaire tankvoorziening, nabij Vooroever 1 in Medemblik

Op 14 maart 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een container t.b.v. een stationaire tankvoorziening op het perceel nabij Vooroever 1 in Medemblik. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000454. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • Bouwwerken, werken en objecten bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen bij een bijzondere spoorweg
  • afwijken van regels in het Omgevingsplan

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.