Afgetreden dorpsraad Abbekerk zegt zeer te zijn beschadigd door een aantal inwoners

ABBEKERK – De dorpsraad van Abbekerk/Lambertschaag is afgetreden, ze lagen onder vuur vanuit de inwoners van Lambertschaag en Abbekerk waarna het een over en weer gaan was van beschuldigingen en zwartmakerij. Het bestuur van de dorpsraad besloot daarom de handdoek in de ring te gooien en op te stappen.

Lees ook: Bestuur Dorpsraad Abbekerk overleeft motie van wantrouwen niet en stapt op

In een brief aan het gemeentestuur schrijft de dorpsraad: “Deze stap hebben wij na rijp beraad en pijn in het hart moeten nemen na een situatie waarbij wij als bestuur door een aantal inwoners zeer zijn beschadigd.”. Een nieuw bestuur vinden bleek niet zo gemakkelijk te zijn voor de afgetreden bestuursleden, ze hadden de hoop gevestigd op de jonge inwoners van beide kernen maar dat bleek dus ijdele hoop te zijn. De afgetreden bestuursleden hopen wel dat er in de toekomst nog een mogelijkheid van samenwerking is in een andere vorm.

Einde prettige en vruchtbare samenwerking

Mede door de regelmatige aanwezigheid van raadsleden en zo nu en dan wethouders tijdens onze maandelijkse openbare vergaderingen, wat wij zeer op prijs hebben gesteld, was er kennis van en begrip voor wat er speelde binnen onze dorpen. Bij deze willen wij u allen, ook de medewerkers van de gemeente, dan ook graag heel hartelijk bedanken voor de steeds prettige en vruchtbare samenwerking welke wij in de afgelopen jaren hebben ervaren,” besluit het bestuur van de voormalige dorpsraad.

Eén gedachte over “Afgetreden dorpsraad Abbekerk zegt zeer te zijn beschadigd door een aantal inwoners

 1. Nu is het de schuld van de bewoners??
  In een eerder bericht aan de gemeente gaven ze zelf aan dat ze fout zaten??

  Beste heer Broeders,

  In ons enthousiasme om in overleg met de gemeente en de Woonschakel eventueel sociale woningen te kunnen realiseren voor de inwoners van Lambertschaag, maximaal 5, zijn wij naïef voorbij gegaan aan de haalbaarheid en wenselijkheid t.o.v. de buren van dhr. Kappelhof t.a.v. de status van hun percelen.
  Al onze bedoelingen ten spijt is hierover veel onrust ontstaan en dat betreuren wij ten zeerste.

  Na een uitgebreid gesprek met de bovengenoemde buren zijn wij tot de slotsom gekomen dat woningbouw op het aangegeven perceel van dhr. Kappelhof zou kunnen leiden tot grote problemen voor de naastgelegen percelen en dat is door ons niet eerder onderkend.

  Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag

  De bewoners van Lambertschaag hebben het recht om boos te zijn en zij mogen ook actie wensen
  zoals in de inspreektekst staat is dat een klein aantal inwoners dat in de jaarvergadering wilden voorleggen en één bestuurslid weg wilde hebben (was ik het niet mee eens). Ze wilden dit in stemming brengen waarbij ze wisten dat ze de stemming zouden verliezen en daar hadden ze vrede mee gehad.

  Dat de dorpsraad zich nu zo beschadigd voelt is zuiver eigen oorzaak.. met één gesprek met de inwoners was dit al opgelost.
  Daar hebben ze maanden op moeten wachten, Tevens hadden ze dan één of zelfs twee nieuwe bestuursleden gehad.
  Nu is er niets meer… en dat is nu volgens de bestuursleden de schuld van die inwoners???
  Nooit de mensen informeren alleen de intimi en nu plots deze actie?? Dit is een trap na.

Reacties zijn gesloten.