In opspraak geraakte Pvo-bestuurder van der Schaaf per direct op non-actief gezet

HOORN – De omstreden Pvo-bestuurder Anneke van der Schaaf is met onmiddellijke ingang op non-actief gezet door de Raad van Toezicht wegens onbehoorlijk bestuur. Dit naar aanleiding van de ‘heksenjacht’ op vijf van de acht Pvo scholen, waaronder Pvo Hoorn.

Lees ook: Ouders PVO school in Hoorn starten petitie om de school open te houden, door solo-actie bestuurslid moet de school nu sluiten

Na een fiks aantal onbehoorlijke acties van deze bestuurder, blijven Pvo Hoorn en ook vier andere Pvo scholen in Nederland in verbijstering achter. Het heeft gezorgd voor onduidelijkheid bij huidige leerlingen en ook bij toekomstige leerlingen en hun ouders. Haar acties hebben ook het onderwijzend personeel en werknemers van de school onnodig belast.

Leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding en personeel zijn nu extra gemotiveerd om de al ingezette activiteiten voort te zetten en verwachten dat de Raad van Toezicht haar verantwoordelijkheid neemt. Dit door alsnog – zonder vooringenomenheid – te starten met een (wettelijk verplicht) onderzoek naar alternatieve scenario’s voor een mooie toekomst van Pvo Hoorn. Dit onderzoek is door de bestuurder namelijk niet verricht. Totdat de uitkomst van dat onderzoek bekend is, kan er niet meer gehandeld worden met de bestaande scenario’s door de Raad van Toezicht.

Lees ook: ‘Ik vind Pvo Hoorn een hele leuke school,’ zegt 15-jarige scholier

Hoewel Pvo Hoorn hiermee onderdeel blijft van de landelijke Pvo scholengroep, blijven ouders en de school zich onverstoord richten op het al ingezette herstelplan en de al aangevangen uitwerking van alternatieve scenario’s voor de toekomst van de school. Wij rekenen daarbij op een vruchtbare samenwerking met de Raad van Toezicht,”