Hart voor Medemblik in de bres voor inwoner met medisch afval

MEDEMBLIK – Mark Hoogewerf, raadslid Hart voor Medemblik, maakt zich zorgen over de groep inwoners die medisch afval hebben. Hart voor Medemblik is vanaf dag 1 notoire tegenstander van het recycletarief en ziet veel liever dat afval achteraf wordt gescheiden.

Lees ook: Recycletarief: ‘milieu voorop en betaalbaar’ zegt de meerderheid van de gemeenteraad

Hoogewerf zegt dat bij Hart voor Medemblik nu signalen zijn binnengekomen dat sommige inwoners die medisch afval hebben te maken krijgen met onevenredig hoge kosten onder het nieuwe tariefstructuur. Hoogewerf wil dan ook van het college dat dit direct gaat worden aangepakt en stelt daarom enkele vragen aan het college.

Hart voor Medemblik wil maatregelen

Zo wil Mark Hoogewerf weten of er bij de gemeente casussen bekend waarbij inwoners die noodzakelijk medisch afval produceren, onevenredig getroffen zijn door de nieuwe tariefstructuur? Maar ook of het college het met Hart voor Medemblik eens is dat deze exorbitante stijging van kosten, specifiek voor deze groep mensen die afhankelijk zijn van ondergrondse containers, onredelijk en oneerlijk is.

Tekst gaat verder onder de foto

Maatwerk

Hoogewerf wil dan ook weten of het college bereid is om voor deze specifieke gevallen maatwerk te gaan leveren en hoe het college dit ziet. Hoogewerf: “Is er binnen de huidige regelgeving ruimte om de hardheidsclausule toe te passen om in schrijnende gevallen af te wijken van de vastgestelde tarieven?

Lees ook: College komt met voorstel tegemoetkoming medisch afval

Een ander punt waar Hoogewerf in het verweer komt is de manier waarop de tegemoetkoming medisch afval aan de inwoners van Medemblik duidelijk is gemaakt. In een eerdere motie heeft Hart voor Medemblik al gevraagd dat Medemblik moet zorgen dat dit op een betere manier gaat gebeuren. Hoogewerf: “Tot onze teleurstelling merken we op dat de uitvoering van deze motie nog altijd op zich laat wachten. Het is ons opgevallen dat het aanvraagformulier voor deze regeling pas vandaag, 5 september, online is gezet, terwijl inwoners tot uiterlijk 1 oktober hun aanvraag moeten indienen.

Hoogewerf wil daarom van het college weten waarom het aanvraagformulier pas op 5 september online is gezet, terwijl de deadline op 1 oktober ligt. Hoogewerf ziet dan ook het liefst dat het college deze termijn gaat verlengen gezien de late publicatie van het aanvraagformulier op de website. Daarnaast wil Mark Hoogewerf ook weten wat het college gaat doen om de motie die opriep tot een grote campagne onder de inwoners van de gemeente Medemblik zo spoedig mogelijk gaat worden uitgevoerd, en of er extra maatregelen zijn gepland om de inwoners op de hoogte te stellen van deze regeling.

Tot slot wil Hoogewerf ook weten waarom de aanvraag enkel online, via DigiD, kan worden gedaan en niet via de post.