College komt met voorstel tegemoetkoming medisch afval

MEDEMBLIK – Na het invoeren van het recycletarief is de groep inwoners die te maken hebben met medisch afval de pineut geworden, zij moeten vaker dan normaal de grijze container bij de weg zetten waardoor ze meer dan andere gezinnen op kosten worden gejaagd. Hier komt het college van Medemblik nu met een oplossing voor.

In het voorstel aan de gemeenteraad gaat het college uit van dat het aantal geregistreerde aanbiedingen van het restafval gaat worden gehalveerd als tegemoetkoming in de vordering medisch afval. Met deze tegemoetkoming voor medisch afval wordt de verordening die in 2022 werd ingesteld ingetrokken.

In het voorstel aan de gemeenteraad schrijft het college: “De tegemoetkoming is eenduidiger voor elk type rechthebbende ongeacht het container type. De tegemoetkoming wordt deel van de reguliere aanslagoplegging voor de afvalstoffenheffing en vermindert zo de administratieve werklast en is overzichtelijker voor de rechthebbende.

In het voorstel schrijft het college verder: “De tegemoetkoming voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor huishoudens met een rolcontainer bedraagt € 55,00. Een vaste nominale vergoeding van € 55 voor rechthebbende rolcontainer bezitters blijkt in de praktijk (28% van rechthebbenden in 2022) soms te hoog in vergelijking met het feitelijk verschuldigde variabele heffing en schiet daarmee zijn doel voorbij. In plaats van een tegemoetkoming, pakt de regeling dan uit als een verlaging van de algehele heffing.”

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Afvalpas

Over huishoudens met een afvalpas schrijft het college: “Een vastgesteld variabel deel van de afvalstoffenheffing voor huishoudens met een afvalpas voor een ondergrondse container bedraagt € 90, zodat zij zo vaak als nodig hun (medisch) afval kwijt kunnen. Rechthebbenden die minder dan €90 variabele heffing realiseren (49% in 2022) hebben in 2022 geen baat bij de regeling. Het scheidingsgedrag wordt ontmoedigd door de mogelijkheid van ongelimiteerd aanbieden. Beide effecten zijn ongewenst.”

Wel zet het college een paar kanttekeningen bij het voorstel. In het voorstel aan de gemeenteraad schrijft het college: “De hoeveelheid onvermijdbaar medisch afval verschilt per situatie en is daarnaast afhankelijk van het aanbiedgedrag en aanbiedmiddel. Een exacte tegemoetkoming is daarmee lastig te bepalen. Een relatieve tegemoetkoming zoals voorgesteld, afhankelijk van het totale aantal aanbiedingen, ondersteunt het scheidingsbeleid en werkt voor alle rechthebbenden. Ook dan zal evenwel kunnen gelden dat niet iedere belanghebbende zich volledig gecompenseerd zal weten met deze tegemoetkoming en andere belanghebbenden mogelijk meer ontvangen dan strikt genomen door hun medisch afval te rechtvaardigen is.

De gemeenteraad buigt zich donderdagavond over het voorstel, deze kunt u live volgen in de raadszaal over via de website van de gemeente Medemblik.