Hart voor Medemblik: ‘College, waarom is 50.000 euro van HVC gebruikt voor aanleg waterwegen’

OOSTWOUD – Het niet doorgaan van de renovatie van het ‘Boetje’ in Oostwoud zit Niels de Waal van Hart voor Medemblik niet lekker. De fractie heeft al menig keer vragen gesteld aan het college over waarom de 250.000 euro die HVC heeft geschonken om het bouwval in Oostwoud nieuw leven in te blazen nu nutteloos op de plank ligt omdat de organisatie achter het Boetje de renovatie niet op de rails krijgt. Daarnaast is na onderzoek gebleken dat de 250.000 euro die HVC heeft geschonken niet voldoende is om het pand te renoveren.

Wat mij betreft zou de sloop moeten worden opgeschort tot alles glashelder is en inwoners een keuze is voorgelegd.

Niels de Waal

Hart voor Medemblik riep het college al eerder op om de sloop van het pand aan de Oostwouder Dorpsstraat uit te stellen om te kijken of er toch nog een oplossing is. Niels de Waal, raadslid voor Hart voor Medemblik en inwoner van Oostwoud zegt hierover: “Als inwoner van Oostwoud, maar ook als raadslid constateer ik dat dit niet het geval is. Zo is er o.a. sprake van tegenstrijdige berichten over draagvlak, onduidelijkheden over de HVC-gelden en over de gemaakte kosten. Ondertussen las ik onlangs tot mijn schrik al wel dat Het Boetje definitief gesloopt gaat worden.

Niels de Waal heeft daarom nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan het college om meer opheldering te krijgen over o.a. de 50.000 euro van de 250.000 euro HVC-gelden dat is aangewend om waterwegen aan te leggen en voor landschappelijke inpassing. De Waal: “De besteding van die 50.000 euro wijkt dus af van HVC’s oorspronkelijke bestedingsdoel. Daarin staat immers nites over “de aanleg van waterwegen”. Niels de Waal wil nu van het college weten waarom de gemeente niet zelf de kosten voor de aanleg van waterwegen heeft genomen zodat er voor de inwoners en/of maatschappelijke organisaties nu meer ruimte had geweest voor initiatieven om hun plannen te realiseren. De Waal wil dan ook dat het college de 50.000 euro specificeert zodat duidelijk wordt hoeveel is besteed aan waterwegen en hoeveel aan landschappelijke inpassing.

Daarnaast wil De Waal inzage in de verschillende onderzoeken die samen met de partijen uit Midwoud en Oostwoud zijn gedaan om het Boetje te restaureren en te behouden. Uit deze onderzoeken kwam elke keer naar boven dat het verschil tussen de kosten voor renovatie en het beschikbare bedrag te groot bleek te zijn en dat dit het draagvlak onder de inwoners van Midwoud en Oostwoud aantast. De Waal wil daarom weten waaruit blijkt dat dit het draagvlak onder de inwoners zou aantasten, en wil de peilingen dan ook inzien evenals de vragen die hier over zijn gesteld aan de inwoners van Midwoud en Oostwoud. De Waal zegt niets te weten van een enquête onder de inwoners van Midwoud en Oostwoud.

Volgens het college van Medemblik is er nu nog 200.000 euro beschikbaar van de oorspronkelijke 250.000 euro maar volgens Niels de Waal is er vanuit de gemeente tegen een initiatiefnemer gezegd dat het resterende bedrag tussen de 160.000 en 170.000 euro zou liggen. De Waal wil hier ook opheldering over.

Eén gedachte over “Hart voor Medemblik: ‘College, waarom is 50.000 euro van HVC gebruikt voor aanleg waterwegen’

Reacties zijn gesloten.