Geothermie de energiebron van de toekomst

MEDEMBLIK – Waar in de Grootslagpolder bij Andijk al diverse bedrijven via een eigen energiebedrijf (ECW), vooral kassenbedrijven, gebruik maken van geothermie, is het verwarmen en koelen van woningen met behulp van geothermie in de gemeente Medemblik nog verre van realiteit. Wel zijn er plannen, zo zullen de woningen op het terrein waar nu nog zwembad de Zeehoek in Wervershoof staat, om nieuwbouwwijken te gaan verwarmen en koelen met behulp van geothermie. ECW heeft in Het Grootslag een warmtenetwerk van ruim 7 kilometer gerealiseerd.

Maar wat is nu precies geothermie

Geothermie is een vorm van energieopwekking die gebruik maakt van de warmte die van nature in de aarde aanwezig is. Dit kan gedaan worden door het boren van diepe putten en het benutten van de warmte diep in de aarde om elektriciteit te produceren of om gebouwen te verwarmen. Er zijn twee belangrijke soorten geothermische energie: “droge stoom” en “geothermische waterdamp”. Droge stoom wordt direct uit de aarde gehaald en gebruikt om turbines aan te drijven, terwijl geothermische waterdamp wordt gebruikt om water te verwarmen dat vervolgens stoom produceert om turbines aan te drijven. Geothermie is een duurzame bron van energie omdat de warmte in de aarde niet op raakt en er geen schadelijke uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen is.

Voordelen geothermie

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van geothermische energie:

 1. Duurzaamheid: Geothermische energie is duurzaam en hernieuwbaar omdat de warmte in de aarde niet op raakt. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie, die uiteindelijk zullen opraken.
 2. Milieuvriendelijkheid: Het gebruik van geothermische energie produceert geen schadelijke uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en andere vervuilende stoffen, wat bijdraagt aan de vermindering van de klimaatverandering.
 3. Lagere operationele kosten: Het opzetten van geothermische energie-installaties kan een grote investering zijn, maar de operationele kosten zijn over het algemeen lager dan bij traditionele energiebronnen. Dit komt omdat geothermische energie-installaties minder onderhoud nodig hebben en minder afhankelijk zijn van externe energiebronnen zoals brandstof.
 4. Veelzijdigheid: Geothermische energie kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals het opwekken van elektriciteit en het verwarmen van gebouwen. Dit maakt het een veelzijdige bron van energie.
 5. Bevordert lokale economieën: Geothermische energie-installaties kunnen banen creëren in de lokale gemeenschap en bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio waar ze zich bevinden.

Nadelen geothermie

Ondanks de vele voordelen zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan het gebruik van geothermische energie:

 1. Lokale beschikbaarheid: Geothermische energie is niet overal beschikbaar. Het is afhankelijk van de geologische kenmerken van een gebied en de beschikbaarheid van water.
 2. Hoge initiële kosten: De installatie van geothermische energie-installaties vereist vaak aanzienlijke investeringen, waardoor de initiële kosten hoger zijn dan die van traditionele energiebronnen.
 3. Milieurisico’s: Het boren van diepe putten kan leiden tot milieurisico’s zoals het vrijkomen van giftige gassen en chemicaliën.
 4. Seismische activiteit: Het boren van diepe putten kan in sommige gevallen leiden tot seismische activiteit, zoals aardbevingen.
 5. Beperkte levensduur: De levensduur van geothermische energie-installaties kan beperkt zijn vanwege de natuurlijke slijtage van de apparatuur en het afkoelen van de ondergrondse warmtebronnen.
 6. Waterverbruik: Bij geothermische energie-installaties wordt vaak water gebruikt, wat kan leiden tot een hoger waterverbruik in gebieden waar water schaars is.

Het is belangrijk om de potentiële nadelen van geothermische energie af te wegen tegen de voordelen en om zorgvuldige afwegingen te maken bij het beslissen of geothermische energie een geschikte energiebron is voor een bepaald gebied.

Vooral duur in aanleg

Aardwarmte-installaties zijn duur om te bouwen,’ zegt het ECW. ‘Maar het is relatief goedkoop om de installatie te laten draaien. Die moet dus veel uren maken. De opgewekte warmte is met name geschikt voor de basisvraag aan warmte. De warmteopslag (Hoge Temperatuur Opslag, HTO) helpt zowel om de aardwarmte-centrales te laten draaien als om de warmtelevering en betrouwbaarheid in de winter te vergroten.’

ECW heeft momenteel twee locaties voor aardwarmte: Agriport Middenmeer en het Grootslag Andijk/Wervershoof. In Agriport heeft ECW 3 aardwarmtedoubletten (6 putten). De eerste putten op Agriport zijn in 2014 in gebruik genomen. De putten zijn circa 2250 meter diep. Vanaf die diepte wordt water van ongeveer 92 graden Celsius opgepompt. In Andijk heeft ECW 2 aardwarmtedoubletten (4 putten). Die zijn iets minder diep, het water is ongeveer 84 graden.