PostNL schrapt 200 tot 300 banen, vooral bij de pakketbezorging. Depot Opmeer nog in het ongewisse.

OPMEER – De dag begon onrustig bij de werknemers van PostNL in Opmeer waar het bedrijf een locatie heeft voor de pakketdienst. Vanochtend kwam het bericht naar buiten dat PostNL tussen de 200 en 300 fulltime banen gaan wegsaneren omdat de hoeveelheid pakjes die, nu de coronapandemie voorbij is, worden bezorgd fors minder is dan tijdens de 2 jaren van de coronapandemie

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden. De wereldwijde macro-economische en geopolitieke omstandigheden waren extreem lastig, met recordhoge inflatie en een consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. Dat werkte door in onze resultaten. We hadden te maken met sterk stijgende arbeids- en brandstofkosten. Tegelijkertijd stonden de pakketvolumes onder druk door de impact van de economische situatie op consumentenbestedingen, maar ook door overcapaciteit in de markt.

We hebben snel en stevig ingegrepen om de operationele efficiëntie te verbeteren en onze financiële positie te behouden, waarmee onze resultaatontwikkeling in 2022 werd ondersteund. Naast de genomen efficiëntiemaatregelen, zoals onder meer het verminderen van de opslagcapaciteit en route-optimalisaties, hebben we onze tarieven, waar mogelijk, aangepast aan de hogere kosten.

De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt. Ook in 2023 zullen we onze dienstverlening vernieuwen en de klantwaarde verbeteren. Naast verschillende initiatieven voor efficiëntieverbetering, hoofdzakelijk bij Pakketten, kondigen we vandaag een vermindering van onze overhead aan van 200-300 fte en andere maatregelen om de indirecte kosten verder terug te brengen.

Op basis van de groeitrend in e-commerce op de langere termijn, die wordt ondersteund door fundamentele groei-indicatoren, hebben we alle vertrouwen in onze strategie. Onze proactieve aanpak zorgt voor een goede uitgangspositie voor PostNL om het groeitraject in e-commerce te kunnen hervatten, waarbij we een solide resultaat bij Mail in Nederland kunnen handhaven. De eerdere en vandaag gepresenteerde maatregelen zullen zich na 2023 vertalen in een beter resultaat dat verder wordt ondersteund wanneer het economische klimaat begint te verbeteren.

2023 een uitdagend jaar

“2023 wordt naar verwachting weer een uitdagend jaar met aanhoudende macro-economische onzekerheden,” volgens Herna Verhagen. “De prognoses voor de pakketvolumes blijven onzeker op de korte termijn. PostNL gaat nu uit van een lichte volumedaling voor 2023, waarbij ook rekening wordt gehouden met een klein verlies aan marktaandeel. De autonome kosten nemen verder toe en worden in deze competitieve markt die gekenmerkt wordt door overcapaciteit niet volledig gecompenseerd door de prijsaanpassingen. In dit operationele klimaat kondigt PostNL vandaag plannen aan om de het aantal fte’s in overhead te verminderen met 200-300 en andere maatregelen te nemen die de indirecte kosten verlagen en de efficiency verbeteren. Dit resulteert in een reorganisatievoorziening en gerelateerde kosten van € 20 miljoen in 2023. Bij Mail in Nederland zet de volumedaling naar verwachting door met zo’n 8% à 10%.

Hoeveel ontslagen er bij het PostNL depot in Opmeer gaan vallen is nog niet duidelijk, dat zal over een paar dagen duidelijk gaan worden.