Gemeente Medemblik verleent omgevingsvergunning voor tweede huisvestingsgebouw Nieuwe Dijk Andijk

ANDIJK – Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en brandveilig gebruiken van een tweede huisvestingsgebouw voor de huisvesting van 30 buitenlandse werknemers op het perceel Nieuwe Dijk 12K t/m T (m.u.v. L en O), 1619 PK in Andijk.

Het besluit betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk
  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • brandveilig gebruiken

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning is niet gewijzigd.

Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.OMGNWEDIJK12ANDIJK-VA01) is de locatie van de te bouwen tweede huisvestingsgebouw te zien. U kunt op afspraak bij de gemeente Medemblik (afdeling Omgevingszaken) de stukken inzien tijdens de beroepstermijn.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;
  • een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
  • de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.

Loading