Verkeersonderzoek Hoornseweg Wognum, nieuwe weg meest voor de hand liggend

WOGNUM – Het al jaren slepende geruzie tussen de bewoners van de Hoornseweg in Wognum aan de ene kant en de gemeente Medemblik samen met het Hoogheemraadschap aan de andere kant over de verkeersveiligheid van de Hoornseweg heeft er toegeleid dat de voormalige eigenaar van de Hoornseweg in 2021 een verkeersveiligheidsonderzoek heeft laten uitvoeren

BuroScope heeft op basis van dit onderzoek een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie van de Hoornseweg, dit onderzoek is nu afgerond en daaruit blijkt dat de Hoornseweg een veel gebruikte route is tussen Wognum men Hoorn waar een groot divers van weggebruikers gebruik van maken.

Lees ook: Snelheidscontrole Hoornseweg Wognum levert ruim 800 boetes op, snelste reed 86 km/u

Met de toekomstige uitbreiding van Wognum is de verwachting, dat dit verkeer in de nabije toekomst alleen maar toeneemt. Tegelijkertijd is het verbeteren van deze verkeerssituatie niet voor de hand liggend, omdat er maar beperkt ruimte is. Grofweg zijn er twee oplossingsrichtingen: verbreden van de Hoornseweg of een nieuwe weg er omheen aanleggen:

  • Het verbreden van de weg maakt, dat het gebruik van de weg nog intensiever wordt. Een bredere weg nodigt bovendien uit tot hogere snelheden en maakt de weg dus eerder onveiliger dan veiliger. Tot slot wordt het landelijke karakter van de weg aangetast. Deze oplossing ligt dan ook niet voor de hand;
  • De aanleg van een nieuwe weg biedt voor de Hoornseweg wel soelaas. Ook hiervoor zijn er twee mogelijkheden: langs de A7 of aan de kant van de museumspoorlijn Hoorn-Medemblik. Langs de A7 kent een aantal beperkingen. Er is daar relatief weinig ruimte om een 6 meter brede weg aan te leggen. Bovendien liggen er veel ondergrondse kabels en leidingen. Het verleggen hiervan is een kostbare aangelegenheid. Blijft over om een nieuwe weg aan te leggen in het gebied tussen de Hoornseweg en de museumspoorlijn. Deze mogelijkheid wordt versterkt als het gecombineerd kan worden met een gebiedsontwikkeling. Een nieuwe weg vergroot ook de ontsluitingsmogelijkheden van Wognum richting Hoorn. Voorgesteld wordt dan ook om deze oplossing verder uit te werken in een ruimtelijke studie.

De gemeente Medemblik gaat als nieuwe eigenaar van de Hoornseweg de consequenties van de voorgestelde oplossing nader onderzoeken, dit moet in overleg met de provincie, de gemeente Hoorn en de grondeigenaren gebeuren. Als er een oplossing is gevonden dan zal deze worden verwerkt in een ruimtelijke studie.

Lees ook: Bewoners Hoornseweg klaar met Medemblik: ‘jullie negeren ons gewoon’

Bij het maken van de ruimtelijke studie wordt geparticipeerd met de omgeving, in welke vorm en wanneer wordt nog nader afgestemd met de betrokkenen. De bewonersgroep die tot nu toe betrokken was bij de participatie over de Hoornseweg, heeft namelijk recent aangegeven de gesprekken met de verantwoordelijke overheden voor dit moment te willen stopzetten.

Eén gedachte over “Verkeersonderzoek Hoornseweg Wognum, nieuwe weg meest voor de hand liggend

  1. Nu doorpakken aub…..Gemeente Medemblik kom maar op met de nieuwe weg tussen de Hoornseweg en museumspoorlijn! Prima idee, lijkt mij. Gemeente Medemblik kan nu ballen laten zien. Als er niets gebeurd zal het asfalt, zoals het er nu bij ligt, binnen 2 a 3 jaar vernieuwd moeten worden op de plekken waar dit niet is vervangen in mei jl. Ik stel alvast de gemeente aansprakelijk, wanneer men kiest voor de gevolgen van de oplapmethode waarbij de verkeersintensiviteit nog meer toeneemt…..inclusief toenemende onvrede. De weg zoals hij nu is, kan echt niet meer. Het is volledig afgekeurd als woonstraat! Stel de verbouwing van het gemeentehuis nog maar even uit. Aktie! Nu!

Reacties zijn gesloten.