Excentrische rotonde en éénrichtingsverkeer polderwegen Andijk

Het Hoogheemraadschap heeft, toen zij nog eigenaar van de wegen was, een uitwerking laten maken voor mogelijke oplossingen op deze wegen.