Eindelijk, oplossing verkeersveiligheid Winkelhart Zwaagdijk in zicht, eind 2024 klaar

ZWAAGDIJK-OOST – Na jaren van praten, discussiëren, harde woorden uiten, zelfs dreigen, ongevallen waarvan sommige zelfs ernstig, is het moment dan nu eindelijk aangebroken waarop de gemeenteraad haar fiat moet gaan geven over de plannen om de verkeersveiligheid rondom het Winkelhart Zwaagdijk te gaan verbeteren

Verbeteringen verkeersveiligheid Winkelhart Zwaagdijk

Rondom het Winkelhart Zwaagdijk zullen maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat stelt het college van B&W voor met de presentatie van een integraal ontwerp hiervoor. Kern van deze maatregelen is dat er begin volgend jaar een extra ontsluiting van het Winkelhart aan de Noorderboekert komt. Ook zullen de kruisingen met de Zwaagdijk volgend jaar veiliger worden ingericht en op termijn wil het stadsbestuur ook een vrijliggend fietspad langs de Noorderboekert realiseren.

Lees ook: Eindelijk oplossing verkeersoverlast Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost

Winkelhart Zwaagdijk, grote aantrekkingskracht op rest van West-Friesland

Het Winkelhart Zwaagdijk is in snel tempo gegroeid in bezoekersaantallen. De huidige infrastructuur rondom dit gebied is hier niet goed op ingericht. Zowel de eigenaar en de ondernemers van het Winkelhart als de dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert dringen er op aan om deze situatie te verbeteren. Het college stelt nu een integraal eindbeeld voor waar stapsgewijs naartoe gewerkt wordt.

Tekst loopt door onder de tekening

Met het realiseren van een ontsluiting van het Winkelhart aan de Noorderboekert wordt het verkeer beter verspreid en zal de druk op de bestaande ontsluiting op het onoverzichtelijke kruispunt van de Zwaagdijk en de Tuinstraat afnemen. Bovendien kan het vrachtverkeer van de nieuwe ontsluiting gebruik maken.

Om op het gewenste eindbeeld te komen zal ook de verkeersveiligheid van de Zwaagdijk verder verbeterd moeten worden en zal er langs de Noorderboekert een vrijliggend fietspad moeten komen.

Met name dit laatste zal vanwege de benodigde afstemming en bestemmingswijziging nog even op zich laten wachten. Het college wil hier niet op wachten voor de realisatie van de tweede ontsluiting. Op 26 oktober zal de gemeenteraad over dit integrale ontwerp stemmen.

3 gedachten over “Eindelijk, oplossing verkeersveiligheid Winkelhart Zwaagdijk in zicht, eind 2024 klaar

  1. Ik neem aan dat dit betaalt gaat worden door de eigenaar van dit Weidewinkelgebied…. of draait de belastingbetalende Medemblikker op voor deze fout van de oude gemeente Wervershoof?

  2. Heeft u er ook aan gedacht wat alle ondernemers en de eigenaar per jaar alleen
    Al betalen aan alle gemeentelijke belastingen

  3. Entius wilde toch hier een winkelcentrum bouwen en zo schatrijk worden, dan mag hij ook zorgen dat het veilig gaat worden.

Reacties zijn gesloten.