Eindelijk oplossing verkeersoverlast Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – Het al jaren spelend probleem van verkeersellende voor de omwonenden van het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost lijkt ten einde te komen. Er is nu een conceptontwerp is gemaakt met o.a. een fietspad langs de Noorderboekert en een in- en uitrit naar het winkelcentrum, ook aan de Noorderboekert. Het fiets- en autoverkeer zal zoveel mogelijk worden gescheiden.

De gemeente Medemblik heeft samen met de ondernemers, de omwonenden en de dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert het conceptontwerp op papier gezet en zullen nu samen verder optrekken naar het definitief ontwerp.

Kernpunten zijn o.a:

  • –     parkeren op het terrein;
  • –     verkeerssituatie op het terrein;
  • –     verbeteren ruimtelijke kwaliteit;
  • –     ruimte om in te kunnen spelen op maatschappelijke trends;
  • –     realisme van een eventuele vaarroute langs de Noorderboekert.

De gemeente Medemblik schrijft in een brief aan de gemeenteraad: “Verder heeft ook Drechterland de wens een fietspad aan te leggen in het verlengde van de Noorderboekert (Noorder Boekertweg, ten noorden van de provinciale weg). Het is niet noodzakelijk om deze twee projecten aan elkaar te koppelen. Echter wellicht kan een eventuele samenwerking voordelen bieden.”

Voor de aanleg van het fietspad langs de Noorderboekert moet grond verworven worden van 2 partijen. Betreffende partijen hebben aangegeven hier positief tegenover te staan.

Meerjarenplan

Het nu aanwezige verkeersveiligheidsplan gaat nu verder worden uitgewerkt naar het definitieve ontwerp dat als basis gaat dienen voor het uitvoeringsplan dat mogelijk fasegewijs zal worden uitgewerkt in een meerjaren-uitvoeringsplan.

Het plan zal in het derde kwartaal van dit jaar nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Medemblik

Loading