De Woonschakel gaat woonblokken vervangen voor 30 appartementen

BOVENKARSPEL – De Woonschakel in Medemblik gaat twee woonblokken die in 1974 zijn gebouwd en in 2004-2005 deels zijn ongebouwd naar zorgeenheden voor ’s Heeren Loo zorggroep om in 2020 als anti-kraak verder te gaan ombouwen en 30 appartementen creëren.

Voor de 5 reguliere bewoners is een sociaal plan opgesteld. Inmiddels hebben deze bewoners een nieuwe woonplek gevonden. Over de plannen is voor de buurt o.a. op 12 januari 2023 een informatiebijeenkomst gehouden.

Albert Gieling zegt over de ontwikkelingsplannen: “De Woonschakel heeft vanaf 2021 gekeken naar mogelijkheden tot verruiming van het woningaanbod in de wijk Princenhof waaronder de huidige 2 locaties waar nu gebouwd gaat worden. Dat heeft geleid tot het indienen van een principe verzoek voor de bouw van 30 appartementen.”

16 appartementen zijn bedoeld voor senioren waarvan een aantal mogelijk i.s.m zorgorganisatie en 14 appartementen zijn voor reguliere woningzoekenden vanaf 22 jaar.

De sloop van beide woonblokken staat gepland voor eind deze maand, alle nutsvoorzieningen zijn al afgesloten waarna de nieuwbouw medio eind mei kan beginnen. Architecten & ingenieurs ZBE-ZA uit Volendam heeft de nieuwe appartementen ontworpen en de Toekomstgroep uit Andijk zal het gaan bouwen.