‘De verdwijning van een kern’, erkenning Onderdijk kalft af volgens GemeenteBelangen

ONDERDIJK – Medemblik telt 17 kernen waaronder Onderdijk en haar 1848 inwoners, die daardoor een kern van middelgrote is in de gemeente Medemblik. Piet Mosch (GB) wijst naar de voormalige gemeente Wervershoof die door een foutieve beslissing die Onderdijk geen eigen postcode heeft gegeven maar Onderdijk zag als een woonwijk van Wervershoof, waardoor Onderdijk nu voor de buitenwereld niet bestaat.

Lees ook: Voormalige gemeenteraad Wervershoof vond eigen postcode Onderdijk niet nodig

Zo wordt bijvoorbeeld de maandelijkse rommelmarkt op het Nesbos niet in Onderdijk gehouden maar in Wervershoof volgens de organisatie, worden de bekendmakingen die over Onderdijk gaan genoemd als Wervershoof, wonen de inwoners volgens het bevolkingsregister niet in Onderdijk maar in Wervershoof.

Dat Onderdijk ook voor de gemeente Medemblik de vergetelheid in raakt blijkt ook uit het feit dat een raadslid de gemeente Medemblik het aantal inwoners per kern vroeg, deze ook keurig kreeg maar dat de inwoners van Onderdijk onder Wervershoof werden vermeld. Piet Mosch vindt dit ongewenst en een bestuurlijke fout en hoopt dat er beleid gaat worden gemaakt om dit te herstellen.

Onderdijk is een kern en verdient het te zijn

Piet Mosch: “Door het niet hebben van een postcode (veroorzaakt door een bewust opzettelijk bestuurlijke fout, zie inleiding) gaan we toekomstig hoogstwaarschijnlijk meer o.a. bestuurlijke verwarring/verdwijning krijgen. Dit wil de gemeenteraad niet. Is het college bereid te organiseren dat Onderdijk een eigen postcode krijgt? Iedere Onderdijker woont dan geadresseerd weer in de eigen woonkern (“trots op eigen dorp”) en ons bevolkingsregister/BRP erkent vervolgens het in de gemeenteraad van Medemblik erkende/onderschreven, bestuurlijke kernenbeleid. Dus Onderdijk wordt wederom de kern die het verdient te zijn. Dus geen verder afkalvend beleid, waar een wil is vind je de weg.

Postcodes aanpassen kost veel geld

Een paar jaar geleden heeft de gemeente Medemblik hierop al eens eerder gereageerd en toen bleek dat zij welwillend staan tegenover een eigen postcode voor Onderdijk maar dat dit de bedrijven en verenigingen op hoge kosten jaagt omdat alles moet worden aangepast.

Lees ook: Onderdijkers willen Onderdijkers zijn en geen Wervershovers