cda

CDA: ‘Gelukkig schrijft de Jaarrekening 2022 zwarte cijfers’

MEDEMBLIK – Het gaat om 9 miljoen euro waarvan 1,1 miljoen een uitkering van het Rijk is voor de energietoeslag. Dit is in 2022 ontvangen en wordt dit jaar uitgekeerd aan inwoners die dat nodig hebben. De rest van het bedrag gaat naar de algemene reserve en dat hebben we hard nodig. Het weerstandsvermogen (voor calamiteiten) was zeer zorgelijk en is hiermee voor 2022 weer normaal.

Een belangrijke basis

Wethouder financiën Nederpelt: “De zwarte cijfers leveren een belangrijke basis voor de toekomstige gemeentefinanciën. Want zoals bekend gaan gemeenten in Nederland zware tijden tegemoet door Rijksbezuinigingen vanaf 2026. Het gaat natuurlijk om incidentele meevallers, maar een stuk vet op de botten helpt wel om in de toekomst tegenvallers goed op te kunnen vangen en ambities waar te maken om Medemblik nog mooier te maken.”

Screenshot 20230703 120448 Gallery
Wethouder Harry Nederpelt

Positieve punten

Claudia Selders Kroezen (CDA): “Als CDA willen we van vele genoemde beleidspunten er vijf positieve uitlichten: De uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie; vrijwel alle geplande acties zijn uitgevoerd én subsidieaanvragen leverden een half miljoen op.”

Claudia Selders Kroezen
Claudia Selders-Kroezen

Het Stappenplan

Participatie ligt gelukkig niet in een la, dit wordt gehanteerd bij ontwikkeling beleid en plannen,” gaat Selders – Kroezen verder. “De verbinding tussen Onderwijs & Zorg is versterkt binnen zowel primair als voortgezet onderwijs én de onzekerheid rechtmatigheid Jeugdzorg en WMO is met maar liefst 1 miljoen afgenomen.Voor woningbouw is een programma ontwikkeld voor het realiseren van 2.150 woningen tot en met 2029.”

Qua veiligheid zijn ALLE meldingen en handhavingsverzoeken die mede via Fixi of Decos binnenkwamen opgepakt. Er zijn in 2022 2.030 Fixi overlastmeldingen afgehandeld.

Loading