Uitbreiding Schouten Tulips Zwaagdijk-Oost stuit op problemen bij de gemeente, van 4 naar 8 hectare is teveel

ZWAAGDIJK-OOST – Tulpenteler Schouten Tulips B.V. in Zwaagdijk-Oost wil har bouwvlak vergroten van de huidige 4 hectare naar 8 hectare, enkel biedt het bestemmingsplan enkel ruimte naar het vergroten van maximaal 2 hectare. Het college wijst erop dat het bedrijf aan de Liederik 1 nu al een bouwblok van 4 hectare heeft en dat is voor een agrarisch bedrijf in het lint van Zwaagdijk-Oost fors. Het college gaat de gemeenteraad dan ook voorstellen geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de uitbreiding naar 8 hectare.

De huidige eigenaren van het perceel aan de Zwaagdijk 102 heeft het bouwperceel nog steeds in eigendom en zij kunnen een principeverzoek indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan naar wonen en bedrijf. De gemeente Medemblik zal dit verzoek dan apart gaan behandelen.

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat grootschalige agrarische bedrijven wel gewoon kunnen uitbreiden maar dit kan alleen in Het Grootslag dat als experimenteer gebied is aangewezen. De Liederik, waar Schouten Tulips B.V. gevestigd is, valt buiten dit gebied. In het raadsvoorstel van afgelopen januari 2019 staat letterlijk dat het landschap buiten het Grootslag moet worden beschermd en dat er uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met grootschalige ontwikkelingen.

De gemeenteraad heeft het laatste woord.

4 gedachten over “Uitbreiding Schouten Tulips Zwaagdijk-Oost stuit op problemen bij de gemeente, van 4 naar 8 hectare is teveel

  1. Em de VVD Medemblik vindt dat dit verzoek gewoon moet worden ingewilligd, !

  2. Dus met andere woorden Jan, wat jullie in 2019 besloten, toen de VVD in het college zat schuiven we aan de kant .. of is dit een gevalletje van geen actieve herinnering aan hebben?

  3. Nee er is in 2019 wel degelijk een mogelijkheid open gelaten om ook buiten het Grootslag zoals toe te staan, vandaar.

Reacties zijn gesloten.