Beleidsregel Bestuurlijke boete WerkSaam Westfriesland

De inlichtingenplicht is een van de belangrijkste plichten voor mensen die bijstand aanvragen of ontvangen. Hierbij gaat het vooral om het doorgeven van alle zaken die van invloed kunnen zijn…

‘Sportclubs mogelijk financieel in het nauw door spelers en vrijwilligers’

Dit fenomeen speelt overigens niet alleen bij sportclubs. Rechters halen wel vaker een streep door een opdrachtovereenkomst.

Veiligheidsregio: ‘Brandweer Wervershoof niet paraat tijdens brand woning Onderdijk’

Eerdere plannen van de Veiligheidsregio om de brandweer in Wervershoof en in Abbekerk een lagere prioriteit te gaan geven werd met veel negatieve reacties ontvangen in de gemeente Medemblik.

Leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs slecht in rekenen

Door de beperkte ontwikkeling in de eerste 2 leerjaren van het vo is het voor een deel van de leerlingen de vraag of ze aan het einde van het vo…

Herdenkingsbijeenkomsten Dijklander Ziekenhuis

Centraal in de herdenking staan de bloemen die de aanwezigen meenemen. Zij symboliseren het unieke van degene die is overleden.

Ga met IVN op fietsexcursie met aandacht voor landschap en natuur

Met alle zintuigen gaan de deelnemers tijdens de fietsexcursie waarnemen, ontdekken en kennis uitwisselen 

Medemblik verleent vergunning voor renovatie Maria Bernadetteschool en kinderdagverblijf Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken…

IVN: Bezoekers natuurgebieden bedreiging broedende vogels

Veel wandel- en fietspaden staan vol modderplassen waardoor bezoekers de neiging hebben van het pad af te wijken.

130 woningen op De Tegel Wervershoof

Met deze 130 woningen op De Tegel komt het aantal nieuwbouwwoningen die voor Wervershoof in de planning staan tot 2029 op 199 stuks

Lions biljartclinic groot succes

In Restaurant partycentrum in Wognum leerden 45 clinickers hoe ze de juiste houding konden aannemen, het beste kunnen stoten, hun stootkracht vergroten en hoe ze het juiste effect kunnen toevoegen

Zijn de vooroordelen over de crisisopvang waarheid geworden

Dat kan met 1 simpel woordje worden beantwoord, ‘nee’, in zijn geheel niet.