Buitendijksparkeren Medemblik, de bal ligt nu bij de gemeenteraad

MEDEMBLIK – Het is geen geheim dat de parkeerdruk in de binnenstad van Medemblik een groot probleem is en als er op korte termijn niets aan wordt gedaan nog groter gaat worden. In het oude gedeelte van de binnenstad, het deel ten oosten van de Nieuwstraat, heeft een groot tekort aan parkeerplaatsen, en 1, 2, 3 een oplossing is er niet.

Het huidige aantal parkeerplaatsen voldoet al lang niet meer aan de eisen van de bewoners van de binnenstad, grootste oorzaak is dat de bewoners van de binnenstad waar ze vroeger maximaal 1 auto per huishouden hadden, nu vaak 2 of zelfs meer auto’s per huishouden hebben.

Lees ook: VVD Medemblik wil tijdelijke parkeerplaatsen op plek aanbouw stadhuis nu plannen buitendijksparkeren in de ijskast zijn gelegd

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Buitendijks parkeren

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeerterrein buitendijks bij Medemblik aan te willen leggen om de parkeerdruk in de binnenstad van Medemblik te verminderen. De gemeente heeft daarvoor gronden in de gemeente Hollands Kroon aangekocht om het parkeerterrein op te realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan dat hiervoor is opgesteld is nu gereed om ter inzage te leggen. Voor het deel van het plan dat in de gemeente Hollands Kroon ligt, wordt gelijktijdig een bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Lees ook: Beslissing buitendijksparkeren Medemblik uitgesteld naar begin 2024

Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad een motie “Zonnedak op buitendijks Parkeerterrein” aangenomen. In deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om:

  • Voor het buitendijks parkeerterrein de mogelijkheden van zonnedaken en laadpalen verder te onderzoeken
  • Bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening te houden met de voorwaarden om al dan niet later een zonnedak en laadpalen te realiseren
  • Te onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden zijn en welke partijen mogelijk willen participeren, zoals de WF zonnecorporatie in combinatie met de groenfondsen;
  • Zorg te dragen voor het tijdig, voor 1 januari 2024, in te dienen ontwerpbestemmingsplan.
  • Voor het dekken van extra kosten zo nodig met een voorstel te komen

Conform de motie die op 30 november 2023 door de gemeenteraad is aangenomen, wordt het ontwerpbestemmingsplan Buitendijks Parkeren, voor zover dat in onze gemeente ligt, ter inzage gelegd. Gelijktijdig zal de gemeente Hollands Kroon een ontwerp bestemmingsplan voor het plangedeelte in hun gemeente ter inzage leggen. Tijdens de ter inzage legging kunnen er zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend.

Gedurende de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan gaat Medemblik onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen boven het parkeerterrein te plaatsen. Onderdeel van dit onderzoek is ook welke planologische procedure gevolgd zal moeten worden. Ook zal er overleg gevoerd moeten worden met de provincie en de gemeente Hollands Kroon.

2 gedachten over “Buitendijksparkeren Medemblik, de bal ligt nu bij de gemeenteraad

  1. O nu is het parkeerprobleem door de bewoners zelf veroorzaakt. Wat een onzin.

  2. Het buitendijks parkeren is met name ook bedoeld om piekbelasting door toeristen op te vangen. Veruit de meeste toeristen in Medemblik komen met eigen vervoer; hetzij fiets, hetzij auto en enkele met de boot. Juist tijdens evenementen is het al jarenlang chaos en worden niet alleen het centrum, maar ook de aangrenzende wijken volgezet met auto’s. Het zou mooi zijn als er nu eindelijk een oplossing komt.

Reacties zijn gesloten.