Bekendmaking: Besluit intrekken verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Kerkepad 31, 1619AE Andijk (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 5 juni 2024 een besluit genomen om de verleende omgevingsvergunning met zaaknummer Z2024-00000560 voor het bouwen van een woning op locatie Kerkepad 31 in Andijk in te trekken.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00

BezwaarBinnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 5 juni 2024).

Inhoud bezwaarschrift

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op Externe link:www.medemblik.nl . Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Reageer op dit bericht