Bekendmaking: aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesten 64 buit. werknemers Centrale Markt 9 – 1 t/m 9 – 16 Zwaagdijk-Oost

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van 2 logiesgebouwen voor het huisvesten van 64 buitenlandse werknemers op locatie Centrale Markt 9 – 1 t/m 9 – 16 in Zwaagdijk-Oost. Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteit(en): het brandveilig gebruiken

U kunt het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 15 december 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit omgevingvergunning met zaaknummer Z2023-00001776”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.