Begroting ‘Vrienden van de Klamp’ toonde tekort, Sportbedrijf zou fors moeten bijdragen

ANDIJK – Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Medemblik op vragen van het CDA die om opheldering vroeg waarom ‘De Vrienden van de Klamp’ niet de aangewezen personen waren om het sportcafé te leiden in De Klamp.

Lees ook: CDA stelt vragen over afketsen sportcafé Andijk, ‘“Het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet”

In de reactie schrijft de gemeente Medemblik: “Voorafgaand aan de besluitvorming in juni over de oprichting van het sportbedrijf, zijn vanaf maart enkele verkennende gesprekken gevoerd met de Vrienden van de Klamp. Een budgetneutrale exploitatie was hierbij het uitgangspunt. Na besluitvorming werd het wensenpakket van de Vrienden van de Klamp concreter besproken. De Vrienden van de Klamp gingen aan de slag met het opstellen van een conceptbegroting.

In september hadden we de roosters van de bezetting van de Klamp compleet en bereikten we overeenstemming over overname van de inventaris. De begroting (17 september jl.) van de Vrienden van de Klamp liet een tekort zien, waardoor het sportbedrijf fors zou moeten bijdragen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de raming van personele uren en kosten. Het sportbedrijf heeft hiervoor geen middelen beschikbaar.

Daarnaast kon vooralsnog niet worden voldaan aan de overige uitgangspunten en randvoorwaarden van de Vrienden van de Klamp (vernieuwing inventaris, vergunning en upgrading van het pand). Begin oktober heeft het sportbedrijf een schriftelijke toelichting op de stand van zaken gestuurd met als slottekst: ‘Het lijkt ons (daarom) in dit stadium niet mogelijk om samen verder te gaan, maar wellicht doen zich in de nabije of latere toekomst wijzigingen voor die daar een andere kijk op geven.

Wij willen graag benadrukken dat we hiervoor open blijven staan. Jullie betrokkenheid en inzet wordt enorm gewaardeerd. We zien uit naar jullie reactie.’”

Op de vraag van het CDA of het initiatief nu is verdwenen of gesloten zegt de gemeente Medemblik: “In tegenstelling op datgene wat de vrienden benoemen in het artikel, is dit initiatief wat ons betreft zeker niet gesloten. Het bestuur van het Sportbedrijf heeft aangegeven het gesprek te willen blijven voeren met de Vrienden van de Klamp om het initiatief niet verloren te laten gaan.”

Hart voor Medemblik en de ChristenUnie vroegen ook om opheldering

Niet alleen het CDA maar ook Hart voor Medemblik en de ChristenUnie wilden opheldering over De Klamp. Zij wilden graag een toelichting waarom de voorkeur is gegeven aan het sportbedrijf voor het beheer van het Sportcafé en niet aan de ‘Vrienden van de Klamp’ ondanks hun nauwe banden met de gemeenschap in Andijk.

Hierop zegt de gemeente Medemblik in een reactie: “Sportbedrijf Medemblik bv exploiteert per 1 november een aantal sportaccommodaties, waaronder ook de Klamp. Het grootste belang was, dat er op 1 november gesport kon worden. Dat is gelukt. Er is geen sprake van een voorkeur, immers we willen het beste voor de inwoners. Tijdens de gesprekken met de Vrienden van de Klamp was de wederzijdse conclusie dat beheer van het Sportcafé per 1 november voor hen niet haalbaar was. Hierop heeft het sportbedrijf adequaat gereageerd met het werven van een beheerder. De opstart van het sportbedrijf vraagt de nodige tijd en aandacht. Het bestuur heeft al te kennen gegeven aan de Vrienden, dat ze op termijn graag het gesprek continueren.

Lees ook: Ook Hart voor Medemblik en de ChristenUnie willen opheldering over de Klamp Andijk