CDA stelt vragen over afketsen sportcafé Andijk, ‘“Het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet”

ANDIJK – Toen begin ’23 bleek dat beheerders van het café en de sporthal Nico en Marianne Hooiveld in het najaar van hun pensioen gaan genieten zijn een aantal betrokken Andijkers bij elkaar gaan zitten. Om een vitale en in het oog springende exploitatie van de sporthal te kunnen voortzetten zien zij een model voor zich waarbij bestaande en nieuwe initiatieven vanuit Andijkers betrokken worden en een grote rol gaan spelen. Van hieruit zijn de Vrienden van de Klamp ontstaan. Een groep Andijkers die zich met veel energie en passie inzetten voor de leefbaarheid van Andijk.

Vertraging en frustratie

Groot is dan ook de frustratie en verbazing dat er plotsklaps in een overleg op 26 oktober vanuit de wethouder en SportBV wordt aangegeven dat voorlopig geen vervolg kan worden gegeven aan een bruisende toekomst. In kortste samenvatting; “de SportBV gaat nu over alles en er is geen tijd om over een visie voor De Klamp na te denken. Er is iemand in beeld die ruim 20 uur per week beschikbaar is voor de schoonmaak en het openstellen. Kortom; alles is geregeld”.(Bron: De Andijker)

CDA Stelt vragen

Els van den Bosch (CDA) heeft zich de klacht van de Vrienden van de Klamp aangetrokken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Zo wil Van den Bosch weten of de mensen die behoren tot de “Vrienden van de Klamp” bij het college bekend zijn. Maar ook waarom het proces waarin afspraken zijn gemaakt maar liefst 9 maanden heeft geduurd.

Volgens de Vrienden van de Klamp is het initiatief nu verdwenen en gesloten, Van den Bosch wil van het college weten of zij dit ook zo zien of dat ze het anders zien, en of het kennelijk stoppen van dit initiatief gevolgen heeft voor de huidige gebruikers van De Klamp in Andijk

En tot slot wil Els van den Bosch weten of het klopt dat het sportcafé op blijft voor ruim 20 uur in de week omdat er een nieuwe beheerder is aangesteld.

Op de foto: Nico en Marianne Hooiveld die afscheid nemen van De Klamp