schoolplein
Foto: Schoolplein van de Meridiaan in Medemblik. Meer lessen in de buitenlucht

IVN Natuureducatie pleit voor meer lessen in de buitenlucht

MEDEMBLIK – Maandag zijn alle schoolvakanties in Nederland weer voorbij. Kinderen in regio Noord, de laatste nog vakantievierende regio van Nederland moeten dan ook weer naar school. Duidelijk is dat basisscholen dit schooljaar volop zullen inzetten op rekenen en taal, waarvan het niveau volgens de Onderwijsraad zorgwekkend is en verbeterd moet worden. Maar de tijd van domweg lesstof stampen aan tafeltjes is achterhaald. Onderzoek van onder andere de Hogeschool Leiden laat zien dat natuur een rijke omgeving kan bieden voor bijvoorbeeld taalontwikkeling.

Meer in de frisse buitenlucht

Vincent van der Veen: “Bij IVN Natuureducatie pleiten we al jaren voor meer les in de frisse buitenlucht. Kinderen worden namelijk enthousiaster van buitenles, ze bewegen meer, ze kunnen zich vervolgens in de klas beter concentreren en het komt hun schoolprestaties ten goede. Desondanks vindt nog altijd slechts 1 procent van de lestijd buiten plaats. Dat is echt een gemiste kans. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Schotland en de Scandinavische landen, is buitenles heel gewoon en werpt het echt zijn vruchten af.

Betonnen Schoolpleinen

Eén van de grote struikelblokken voor veel scholen is het ontbreken van een geschikt schoolplein om buitenles te kunnen geven. “Zo’n zestig procent van de pleinen in Nederland is niet klimaatbestendig. Het zijn net stenen woestijnen. Als het hard regent, staan de pleinen binnen de kortste keren blank en op zomerse dagen is het er al snel snikheet,” gaat Van der Veen verder

Petitie ‘Alle schoolpleinen groen en gezond’

Volgens Van der Veen is het hoog tijd dat deze schoolpleinen op de schop gaan. “Voor de kinderen is het zoveel fijner om te kunnen spelen op wat wij ‘het schoolplein van de toekomst’ noemen: een plein, dat groen is, maar waar ook volop bewogen kan worden. Daarom is IVN de petitie gestart ‘Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030’, die we dit najaar gaan overhandigen in Den Haag. Inmiddels hebben we ruim 14.000 handtekeningen verzameld, maar dat mogen er nog veel meer worden. Op naar een groene revolutie op het schoolplein.

Foto: Schoolplein van de Meridiaan in Medemblik waar weinig groen te vinden is.

Loading